Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych Stargard z siedzibą w Kluczewie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1954] 1958-1972 [1973]
- brak danych - 1955 - 1958
1972 - 1973
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Państwowe gospodarstwa rolne powstały z majątków, które w wyniku reformy rolnej przeprowadzonej zgodnie z usawą z dnia 6 września 1944 r. przeszły na własność państwa i stanowiły Państwowy Fundusz Ziemi. Inspektorat PGR Stargard z siedzibą w Kluczewie utworzony został na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa nr PGR 45/58 z dnia 21 marca 1958 r.. Z chwilą utworzenia inspektorat liczył 25 gospodarstw: Białuń, Chlebowo, Chlebówek, Gliniany, Karolinek, Kicko, Kluczewo, Koszewko, Koszewo, Krąpiel, Łęczyca, Łęczyna, Małkocin, Morzyczyn, Nowa Dąbrowa, Pęzino, Rokicie, Starkówko, Skalin, Stara Dąbrowa, Strzyżno, Trzebiatów, Tulce, Ulikowo, Wielichówek i dwa Zakłady Remontowo-Budowlane: w Koszewie i Małkocinie. Swoim zasięgiem obejmował część powiatu stargardzkiego, podzielonego pomiędzy inspektoraty w Stargardzie i Chociwlu. Duże zmiany organizacyjne nastąpiły po zakończeniu roku gospodarczego 1968/69. Z dniem 1 maja 1969 r. decyzją władz wojewódzkich, w miejsce dotychczas działających inspektoratów w Chociwlu i Stargardzie, powołano Inspektorat PGR Stargard obejmujący swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne powiatu. W skład zorganizowanego w ten sposób inspektoratu wchodziło 36 przedsiębiorstw państwowych z 53 gospodarstwami rolnymi, 3 brygadami remontowo-budowlanymi, 5 gorzelniami, 1 krochmalnią, 1 suszarnią zielonek i 2 mieszalniami pasz. Już w końcu 1969 r. zmniejszono liczbę gospodarstw, kolejne zmiany nastąpiły w 1970 r. Ostatecznie, przed likwidacją, inspektorat stargardzki liczył 26 gospodarstw.
Inspektorat PGR Stargard z siedzibą w Kluczewie zlikwidowany został zarządzeniem nr 65/72 Dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia PGR w Szczecinie, z dnia 30 grudnia 1972 r.. Z dniem 1 stycznia 1973 r. miejsce zlikwidowanego Inspektoratu PGR Stargard zajęły Wielozakładowe PGR w Stargardzie-Kluczewie, Ulikowie, Chlebówku, Storkówku, Kamiennym Moście i Storkowie.
1. Plany inwestycyjne Inspektoratu i podległych gospodarstw, 1971, 5 j.a. - wieloletnie plany inwestycyjne i kapitalnych remontów na lata 1971-1975, sporządzone w roku 1971.
2. Plany gospodarczo-finansowe i rzeczowo-finansowe Inspektoratu i podległych gospodarstw, 1967-1972, 55 j.a. - plany pięcioletnie Inspektoratu na lata 1966-1970, 1971-1975 i plan rozwoju do roku 1980; roczne plany gospodarczo-finansowe Inspektoratu i gospodarstw PGR, plany rzeczowo-finansowe Inspektoratu i gospodarstw PGR.
3. Analizy i informacje z działalności Inspektoratu, 1958-1972, 21 j.a. - dotyczą wykonania zadań finansowo-gospodarczych za poszczególne lata (analizy zagadnień związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej, podsumowania przygotowań i realizacja kampanii sezonowych).
4. Bilanse i sprawozdania Inspektoratu i podległych gospodarstw, 1958-1972, 128 j.a. - są to bilanse Inspektoratu i gospodarstw, sprawozdania finansowe, sprawozdania rzeczowe, sprawozdania wynikowe z omłotów, powierzchni zbiorów i zbiorów roślin okopowych i pastewnych oraz z ogrodnictwa, sprawozdania GUS (dotyczą wielkości powierzchni gospodarstw, podziału użytkowania gruntów, dane liczbowe o ilości szklarni, inspektów, liczbie zwierząt gospodarskich, a także dane o zaopatrzeniu wsi w wodę i ilości stołówek wiejskich).
5. Powszechna inwentaryzacja środków trwałych, 1959, 2 j.a.
6. Ewidencja gruntów gospodarstw PGR, [1954] 1958-1972 [1973], 10 j.a. - zachowany materiał to zestawienia ilościowe gruntów, protokoły ich przekazywania pomiędzy gospodarstwami, przejmowanie nieruchomości, arkusze ewidencyjne gruntów Inspektoratu.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/202/0/1/56 Plany z inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw 1971 - 1975. 1970-1971 0
68/202/0/1/57 Plany z inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw 1971 - 1975. 1970-1971 0
68/202/0/1/58 Plany z inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw 1971 - 1975. 1970-1971 0
68/202/0/1/59 Plany z inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw na lata 1971 - 1972. 1971-1972 0
68/202/0/1/60 Plany z inwestycji i kapitalnych remontów przedsiębiorstw na lata 1973 - 1975. 1970-1972 0
68/202/0/2.1/47 Projekty zadań produkcyjno - inwestycyjnych na lata 1966 - 1970. 1965-1965 0
68/202/0/2.1/48 Projekty zadań produkcyjno - inwestycyjnych na lata 1966 - 1970. 1965-1965 0
68/202/0/2.1/49 Programy rozwoju produkcji gospodarstw PGR na lata 1966 - 1970. 1967-1967 0
68/202/0/2.1/50 Program rozwoju Inspektoratu na lata 1971 - 1975. 1969-1970 0
68/202/0/2.1/51 Program rozwoju Inspektoratu na lata 1971 - 1975. 1969-1970 0
68/202/0/2.1/52 Program rozwoju Inspektoratu na lata 1971 - 1975. 1969-1970 0
68/202/0/2.1/53 Planowanie w zakresie realizacji zadań produkcyjnych na lata 1971 - 1975, wynikających z ustaleń VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1972-1972 0
68/202/0/2.1/54 Program rozwoju gospodarstw na lata 1971 - 1975. 1971-1972 0
68/202/0/2.1/55 Program rozwoju gospodarstw na lata 1976 - 1980. 1971-1972 0
68/202/0/2.2/7 Plan rzeczowo - finansowy Inspektoratu i analizy o zasobach mieszkaniowych gospodarstw na 1969 rok. 1969-1969 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

221

221

0

4.20

4.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.