Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzeplinie (powiat pyrzycki)

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1955-1968
- brak danych - 1955 - 1968
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromada Rzeplino w powiecie pyrzyckim została powołana na mocy ustawy z dnia 29 września 1954 r. Organem uchwałodawczym w gromadzie była gromadzka rada narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem wykonawczym i zarządzającym GRN w latach 1954-1958 było prezydium GRN składające się z przewodniczącego, który był również stałym przewodniczącym obrad GRN oraz 3 członków. Nie było zastępcy przewodniczącego ani sekretarza prezydium. Koncepcja ta nie sprostała wymogom życia i ustawa styczniowa (Dz.U. nr 5 z 1958 r. poz.16) utworzyła na szczeblu gromad organ wykonawczy w postaci biura gromadzkiego z sekretarzem na czele. Prezydium zachowało funkcje wewnętrzne rady i nadzorcze nad działalnością biura. Sekretarz nie wchodził w skład prezydium, chociaż przygotowywał i uczestniczył w posiedzeniach zarówno prezydium jak i sesji. W początkowym okresie biuro składało się z sekretarza i 2 referentów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 1958 r. przewidywało istnienie w biurze gromadzkim 6 stanowisk. Organem pomocniczym gromadzkiej rady narodowej byli również sołtysi (przemianowani w 1958 r. na pełnomocników gromadzkich rad narodowych) oraz instytucja zebrań wiejskich (ustanowiona po 1958 r.). Na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 1968 r. zlikwidowano gromadę Rzeplino i podzielono ją pomiędzy gromady Dolice i Kolin. 1. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1955-1968, 6 j.a.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, 1956-1968, 7 j.a.
3. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958, 1 j.a. - wybory do rad narodowych.
4. Plany gospodarcze, 1959-1967, 4 j.a. - programy gospodarcze gromady na lata 1965-1968, plany roczne.
5. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1968, 1 j.a.
6. Budżet i jego wykonanie, 1955-1956, 3 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/247/0/1/1 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 3 - 1955 rok Nr 1 - 4 - 1956 rok Nr 1 - 2 - 1957 rok Nr 1 - 5 - 1958 rok Nr II - V - 1959 rok 1955-1959 0
68/247/0/1/2 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - 1960 rok Nr II, III, V - 1961 rok Nr I, II, IV, V - 1962 rok Nr II, III - 1963 rok Nr I - IV - 1964 rok 1960-1964 0
68/247/0/1/3 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - III 1965-1965 0
68/247/0/1/4 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr VII - IX 1966-1966 0
68/247/0/1/5 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr X - XIV 1967-1967 0
68/247/0/1/6 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr XV - XX 1968-1968 0
68/247/0/2/7 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 8, brak Nr 7 - 1956 rok Nr 1 - 6 - 1957 rok 1956-1957 0
68/247/0/2/8 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - IV 1958-1958 0
68/247/0/2/9 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1, 2, 3, 8 1960-1960 0
68/247/0/2/10 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 3 1962-1962 0
68/247/0/2/11 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 2 1964-1964 0
68/247/0/2/12 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 7 -14 1966-1966 0
68/247/0/2/13 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 8 - 15 1968-1968 0
68/247/0/3/14 Sprawy wyborów do Sejmu i rad narodowycyh 1958-1958 0
68/247/0/4/18 Plany gospodarcze gromady na lata 1960 - 1961 1959-1960 0
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.