Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1961] 1962-1975 [1976]
- brak danych - 1961 - 1962
1975 - 1976
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Stargardzie Szczecińskim powstał w 1962 r. na mocy ustawy z dnia 15 lutego1962 r. o organizacji statystyki państwowej. Ustawa ta zlikwidowała istniejące od 1953 r. wydziały statystyki w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz jednoosobowe stanowiska statystyków powiatowych przy prezydiach powiatowych rad narodowych. Terenem działalności inspektoratu był powiat stargardzki. Do jego zadań należało: prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, opracowywanie analiz statystycznych, prowadzenie i nadzorowanie prac sprawozdawczo-statystycznych na terenie powiatu. Został zlikwidowany na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa. 1. Akta organizacyjne 1964-1974, 14 j.a. - protokoły inspekcji zewnętrznych, ocena działalności inspektoratu, zalecenia pokontrolne, plany opracowań statystycznych, wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych.
2. Narodowy Spis Powszechny 1968-1970, 13 j.a.
3. Spisy rolne 1962-1975, 79 j.a.
4. Inne badania masowe 1966-1968, 13 j.a. - wyniki badań struktury ludności według płci, wieku oraz źródeł utrzymania w 1967 r., sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych z 1966 r., spis ludności wiejskiej z 1966 r.
5. Sprawozdawczość statystyczna [1961] 1962-1975 [1976], 225 j.a. - sprawozdania zbiorcze, jednostkowe, metryki, karty i tablice robocze.
6. Operatywne informacje statystyczne 1962-1975, 20 j.a. - miesięczne informacje statystyczne o realizacji zadań gospodarczych, sprawozdania z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/253/0/25/1 Inspekcje WUS oraz ocena pracy Inspektoratu. 1964-1966 0
68/253/0/25/2 Ocena działalności PIS (MUS) za II półrocze 1966 r. i za I kwartał 1967 r. Protokół kontroli przeprowadzonej w PIS przez delegata GUS. 1967-1967 0
68/253/0/25/3 Inspekcje przeprowadzone przez WUS. Informacja o działalności PIS w 1968 r. 1967-1969 0
68/253/0/25/4 Zalecenia pokontrolne WUS. 1973-1974 0
68/253/0/25/5 Wykazy sprawozdań wpływajacych do PIS. Organizacja źródeł informacji - wykazy jednostek sprawozdawczych. 1966-1967 0
68/253/0/25/6 Wykaz sołectw i podległych miejscowości . 1968-1968 0
68/253/0/25/7 Wykazy sprawozdań wpływających do PIS. Organizacja źródeł informacji. 1968-1968 0
68/253/0/25/8 Wykazy sprawozdań wpływających do PIS. Inspekcje GUS i WUS w PIS. 1969-1970 0
68/253/0/25/9 Plan opracowań statystycznych t.o.s.p. na rok 1973 i 1974. 1972-1973 0
68/253/0/25/10 Aktualizacja podziału terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe. 1973-1973 0
68/253/0/25/11 Wykazy sprawozdań wpływających do PIS. Wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych. 1973-1973 0
68/253/0/25/12 Zarządzenia i wytyczne GUS dotyczace organizacji i regulaminów. Plany pracy, kontrole i inspekcje na rok 1974, 1975 oraz sprawozdania za rok 1974. 1974-1974 0
68/253/0/25/13 Wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych. 1974-1974 0
68/253/0/25/14 Aktualizacja podziału terenu na rejony i obwody spisowe. 1974-1974 0
68/253/0/26/15 Narodowy Spis Powszechny 1970 r.- Spis ludności miast [ L-Z] 1968-1968 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 24 25

Amount of archival material

364

364

0

7.55

7.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.