Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1969-1972] 1973-1990
- brak danych - 1969 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. ORGANIZACJA KPGR W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, [1970-1972] 1973-1990, 45 j.a.
1.1. Rejestracja, zmiany, likwidacja,
1.2. Posiedzenia Rady Pracowniczej, związek zawodowy PGR
1.3. Normatywy zakładowe i kancelaryjne
1.4. Ewidencja pieczęci
1.5. zarządzenia wewnętrzne dyrektora i kierowników podległych jednostek
1.6. Porozumienia płacowe, system wynagradzania, szkolenia, warunki pracy BHP
1.7. ewidencja wypadków przy pracy, skargi i wnioski, współpraca z zagranicą, kalkulacje cenowe
2. KONTROLE KOMBINATU PGR W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, [1972] 1973-1990, 21 j.a.
2.1. Kontrole Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim
2.2. Kontrole gospodarstw i zakładów podległych Kombinatowi PGR w Stargardzie Szczecińskim
3. PLANOWANIE, [1972] 1973-1990, 45 j.a.
3.1. Plany gospodarczo-finansowe Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim
3.2. Plany współpracy z zagranicą
3.3. Wieloletnie umowy dostawy zwierząt rzeźnych, mleka i buraków cukrowych
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, [1972] 1973-1990, 71 j.a.
4.1. Bilanse, sprawozdania i analizy gospodarczo-finansowe, gospodarczo-produkcyjne Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim
4.2. Ocena działalności Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim
4.3. Sprawozdania i analizy ze stanu załatwiania skarg i wniosków, ze współpracy z zagranicą, zatrudnianiu i podnoszenia i podnoszenia kwalifikacji, stanu ruchu środków trwałych, stanu zdrowia zwierząt
4.4. Sprawozdania z wykonania planów produkcyjnych
5. PRZEJĘCIA I PRZEKAZYWANIE GRUNTÓW, [1969-1972] 1973-1980, 3 j.a.
6. DANE TECHNICZNE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, 1977, 1 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Organizacja Kombinatu PGR 0 0
1.1 Rejestracja, zmiany, likwidacja 5 1974-1990 0
1.2 Posiedzenia Rady Pracowniczej, narady pracownicze, związek zawodowy PGR 7 1980-1990 0
1.3 Normatywy zakładowe i kancelaryjne 11 1973-1990 0
1.4 Ewidencja pieczęci 1 1973-1981 0
1.5 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora i kierowników jednostek podległych 3 1973-1988 0
1.6 Porozumienia płacowe, system wynagradzania, szkolenia, warunki pracy BHP 9 1973-1990 0
Ewidencja wypadków przy pracy, skargi i wnioski, współpraca z zagranicą, kalkulacje cenowe 9 1970-1989 0
2 Kontrole Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim i jednostek podległych 0 0
2.1 Kontrole Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim 16 1972-1990 0
2.2 Kontrole gospodarstw i zakładów podległych Kombinatowi PGR w Stargardzie Szczecińskim 5 1984-1987 0
3 Planowanie 0 0
3.1 Plany roczne gospodarczo-finansowe kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim 43 1972-1989 0
3.2 Plany współpracy z zagranicą 1 1985-1988 0
3.3 Wieloletnie umowy dostawy zwierząt rzeźnych, mleka i buraków cukrowych 1 1973-1990 0
4 Sprawozdawczość 0 0
4.1 Bilanse, sprawozdania i analizy gospodarczo-finansowe i gospodarczo-produkcyjne Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim 48 1973-1990 0
4.2 Ocena działalności Kombinatu PGR w Stargardzie Szczecińskim 3 1977-1990 0
4.3 Sprawozdania i analizy ze stanu załatwiania skarg i wniosków, ze współpracy z zagranicą, zatrudnianie i podnoszenie kwalifikacji pracowników,stanu i ruchu środków trwałych, stanu zdrowia zwierząt 16 1972-1990 0
4.4 Sprawozdania a wykonania planów produkcyjnych 4 1980-1990 0
5 Przejęcia i przekazywanie gruntów 3 1969-1980 0
6 Dane techniczne środków trwałych 1 1977-1977 0

Amount of archival material

186

186

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.