Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 3.11 3. Sprawozdania i analizy - analizy opisowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.11/217 Analiza absencji chorobowej za rok 1985 i 1987. 1986-1988 0
68/267/0/3.11/133 Analiza absencji chorobowych za rok 1986, 1988 i za I i II kw. 1989r. 1987-1989 0
68/267/0/3.11/58 Analiza działalności gospodarczej za rok 1965. 1966-1966 0
68/267/0/3.11/48 Analiza działalności gospodarczej za rok 1968 oraz plan na 1969 r. 1968-1969 0
68/267/0/3.11/46 Analiza działalności gospodarczej za rok 1970. Program działań na 1971 i 1972 r. 1970-1970 0
68/267/0/3.11/21 Analiza działalności gospodarczej za rok 1974. 1974-1974 0
68/267/0/3.11/17 Analiza działalności gospodarczej za rok 1976. 1977-1977 0
68/267/0/3.11/214 Analiza działalności Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczegoza I półrocze 1987r. I zestawienia wskaźników techniczno-ekonomicznych za miesiąc X i XI 1987r. 1987-1987 0
68/267/0/3.11/187 Analiza dzialalności za 1979 r. 1980-1980 0
68/267/0/3.11/71 Analiza działalności za rok 1964 (wszystkich P.B.Rol-i). 1965-1965 0
68/267/0/3.11/91 Analiza działaności gospodarczej za lata 1971-1972. 1972-1973 0
68/267/0/3.11/47 Analiza działaności gospodarczej za rok 1967/1968 oraz plan na 1969r. 1967-1969 0
68/267/0/3.11/186 Analiza działaności za rok 1981. 1981-1982 0
68/267/0/3.11/248 Analiza ekonamiczna za 1987r. 1987-1987 0
68/267/0/3.11/249 Analiza ekonamiczna za 1988 r. 1988-1988 0
1 2

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.