Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 3.12 3. Sprawozdania i analizy - sprawozdania GUS i opisowe
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.12/3 Sprawozdania dotyczące wynalazczości za lata 1971-1973 1972-1973 0
68/267/0/3.12/4 Sprawozdania GUS za lata 1968-1973. 1968-1974 0
68/267/0/3.12/18 Sprawozdania GUS za lata 1972-1976. 1973-1977 0
68/267/0/3.12/68 Sprawozdanie z produkcji budowlano-montażowych za lata 1983-1984. 1985-1985 0
68/267/0/3.12/129 Sprawozdanie GUS dotyczące zatudnienia i wynagrodzenia. 1985-1985 0
68/267/0/3.12/137 Sprawozdanie z partyjnego przeglądu przeprowadzonego w P.B.Rol. 1987-1987 0
68/267/0/3.12/143 Informacje o przebiegu i skutkach wdrażania reformy gospodarczej w 1983 roku. 1984-1984 0
68/267/0/3.12/152 Sprawozdania GUS za lata 1964-65 i za rok 1966(całość). 1964-1967 0
68/267/0/3.12/157 Miesięczne sprawozdania z wykonania wskaźników techniczno-ekonomiczych za 1986 r. 1986-1987 0
68/267/0/3.12/158 Sprawozdania ze społecznych przeglądów jesiennych na okresy zim: 1964/1965, 1969/1970, 1970/1971, 1980/1981/1982. 1964-1981 0
68/267/0/3.12/161 Ocena działalności za 1969 r. 1970-1970 0
68/267/0/3.12/162 Ocena działalności za 1966 r. 1966-1967 0
68/267/0/3.12/164 Ankieta dotycząca stanu zatrudnienia na dzień 30.06.1965r. 1965-1965 0
68/267/0/3.12/165 Czyny społeczne. 1970-1970 0
68/267/0/3.12/166 Sprawozdania z przeglądu warunków socjalnych oraz zamierzenia na lata 1981-85. 1980-1980 0
1 2 3

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.