Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 3.5 2. Planowanie - plany techniczno - ekonomiczne (wieloletnie i roczne)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.5/14 Plany techniczno-ekonomiczne na rok 1977. 1976-1977 0
68/267/0/3.5/15 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1977. 1976-1977 0
68/267/0/3.5/16 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1975 i 1976. 1975-1976 0
68/267/0/3.5/22 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1967 i założenia na 1968r. 1966-1967 0
68/267/0/3.5/25 Plan Techniczno-ekonomiczny i sprawozdania z wykonania planu za 1965 r. oraz zestawienia podstawowych wskaźników ekonomiczno-technicznych z działalności przedsiębiorstwa za rok 1964 i na rok 1965. 1965-1966 0
68/267/0/3.5/26 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1965. 1965-1965 0
68/267/0/3.5/30 Podstawowe wskaźniki do planu na rok 1970 i projekt funfuszu płac, wynagrodzeń itp. na 1971r. 1969-1970 0
68/267/0/3.5/51 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1965. 1964-1964 0
68/267/0/3.5/52 Plan techniczno-ekonomiczny na r 1969-1970 i zestawienie wskaźników. 1969-1969 0
68/267/0/3.5/53 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1970 . 1969-1970 0
68/267/0/3.5/54 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1970 . 1970-1970 0
68/267/0/3.5/55 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1968. 1967-1968 0
68/267/0/3.5/60 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1969. 1969-1969 0
68/267/0/3.5/65 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1964. 1964-1964 0
68/267/0/3.5/75 Plany produkcji na lata 1979-1981 oraz sprawozdania za lata 1979-1981. 1979-1982 0
1 2 3 4

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.