Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/1/66 Plan techniczno-ekonomiczny Zakładu Remontowo - Budowlanego Chociwel na rok 1963 . 1964-1991 0
68/267/0/1/72 Bilans Zakładu Budowlano-Remontowego w Chociwlu za 1963 rok. 1964-1991 0
68/267/0/1/116 Bilans - sprawy finansowe za rok 1961 Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu. 1964-1991 0
68/267/0/1/117 Bilans za rok 1960 Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu. 1964-1991 0
68/267/0/1/118 Bilans za rok 1962 Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu. 1964-1991 0
68/267/0/1/119 Plan techniczno-ekonomiczny na rok 1959 i 1962 Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu. 1964-1991 0
68/267/0/2/50 Protokoły Rady Zakładowej za r. 1957; 1959; 1960. 1964-1991 0
68/267/0/2/64 Wytyczne do sporządzenia bilansów 1957-1959. Małkocin, Kluczewo 1964-1991 0
68/267/0/2/67 Bilanse za lata 1957-1959 (Małkocin, Chlebówek), potem Kluczewo. 1964-1991 0
68/267/0/2/73 Bilans i sprawozdania za rok 1963 (Kluczewo). 1964-1991 0
68/267/0/2/112 Bilans i sprawozdania finansowe Zakładu Remontwo-Budowlanego w Kluczewie za rok 1962. 1964-1991 0
68/267/0/2/113 Analiza sprawozdań finansowych na dzień 30.IX.1962r.i za 1962r. (Kluczewo). 1964-1991 0
68/267/0/2/120 Plan techniczno-ekonomiczny Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie na rok 1962. 1964-1991 0
68/267/0/2/121 Rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie. 1964-1991 0
68/267/0/3.1/76 Regulamin kontroli wewnętrznej oraz premiowania pracowników kierownictwa i administracji. 1985-1986 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.