Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.11/46 Analiza działalności gospodarczej za rok 1970. Program działań na 1971 i 1972 r. 1970-1970 0
68/267/0/3.11/47 Analiza działaności gospodarczej za rok 1967/1968 oraz plan na 1969r. 1967-1969 0
68/267/0/3.11/48 Analiza działalności gospodarczej za rok 1968 oraz plan na 1969 r. 1968-1969 0
68/267/0/3.11/49 Syntetyczne zestawienia działalności za 1967 r z uwzględnieniem 1964-1966 oraz plan na 1968r. 1968-1968 0
68/267/0/3.11/58 Analiza działalności gospodarczej za rok 1965. 1966-1966 0
68/267/0/3.11/59 Analiza zdolności produkcyjnej oraz działalności produkcyjnej za rok 1966. 1965-1967 0
68/267/0/3.11/71 Analiza działalności za rok 1964 (wszystkich P.B.Rol-i). 1965-1965 0
68/267/0/3.11/91 Analiza działaności gospodarczej za lata 1971-1972. 1972-1973 0
68/267/0/3.11/133 Analiza absencji chorobowych za rok 1986, 1988 i za I i II kw. 1989r. 1987-1989 0
68/267/0/3.11/159 Analiza wydajności pracy i zatrudnienia a Zakładach Budowlano-Remontowych w Kluczewie za 1963 r. 1964-1964 0
68/267/0/3.11/160 Analiza realizacji zadań produkcyjnych Zakładu Budowlano-Remontowego Kluczewo za okres od 15 do 31 12. 1963 r. 1964-1964 0
68/267/0/3.11/186 Analiza działaności za rok 1981. 1981-1982 0
68/267/0/3.11/187 Analiza dzialalności za 1979 r. 1980-1980 0
68/267/0/3.11/191 Analizy o ocena wyników działalności gospodarczej za rok 1980 ( referaty na sesje Kolegium Samorządu Robotniczego i Kolegium Dyrektorów) 1980-1980 0
68/267/0/3.11/197 Analiza rocznej działalności za rok 1974-1975. 1975-1976 0
1 2 3 4 ... 10 11 12 13 14 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.