Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.12/68 Sprawozdanie z produkcji budowlano-montażowych za lata 1983-1984. 1985-1985 0
68/267/0/3.10/240 Orzeczenie o prawidłowości sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa za 1984 rok. 1985-1985 0
68/267/0/3.14/131 Protokół kontroli za 1985 r. i zalecania pokontrolne. 1985-1985 0
68/267/0/3.9/179 Sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe za rok 1985. [F-r5, F-r6, F-01, B-22, F-r2, F-r3, F-r4, I-10] 1985-1986 0
68/267/0/3.14/134 Protokół kontroli podatkowej w 1985 r. 1985-1986 0
68/267/0/3.5/156 Plan techniczno-ekonomiczny na 1986 rok. 1985-1986 0
68/267/0/3.13/146 Rada Pracownicza- wybory samorzadu robotniczego 1985-1987. 1985-1986 0
68/267/0/3.1/76 Regulamin kontroli wewnętrznej oraz premiowania pracowników kierownictwa i administracji. 1985-1986 0
68/267/0/3.10/241 Orzeczenie o prawidłowości sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa za 1985 rok. 1986-1986 0
68/267/0/3.14/135 Protokół kontroli i zalecania pokontrolne dotyczące Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego 1986-1986 0
68/267/0/3.2/149 Zarzadzenia Dyrektora. 1986-1986 0
68/267/0/3.9/180 Sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe za rok 1986. [B-22,F-r5,F-r4,F-r3,F-r1,F-r2,F-02,F-01,I-10,F-r6]. 1986-1987 0
68/267/0/3.12/157 Miesięczne sprawozdania z wykonania wskaźników techniczno-ekonomiczych za 1986 r. 1986-1987 0
68/267/0/3.12/209 Sprawozdania GUS dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia za 1986 r. [B-05, B-05x, B-06] 1986-1987 0
68/267/0/3.11/217 Analiza absencji chorobowej za rok 1985 i 1987. 1986-1988 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.