Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1957] 1964-1991 [1992]
- brak danych - 1957 - 1964
1991 - 1992
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (PBRol.) powstało 01 stycznia 1964 r. z połączenia dwóch Zakładów Remontowo-Budowlanych Państwowych Gospodarstw Rolnych w Chociwlu i Kluczewie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa było prowadzenie robót budowlanych i remontowych w budownictwie rolniczym i innym budownictwie wiejskim oraz prowadzenie innej działalności produkcyjno-usługowej i pomocniczej dla potrzeb własnych. Zakończenie działalności firmy przypada na przełom lat 1991/92 i wiąże się z ogólnymi przemianami gospodarczymi, zaistniałymi wówczas w kraju. Na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, załoga PBRol. Podjęła decyzję o likwidacji i oddaniu mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz powstającej spółki. Proces likwidacji zakończył się w połowie 1992 r. Powstała wówczas Spółka Akcyjna o nazwie "KLUCZBUD", do której przystąpiła większość pracowników dawnego PBRol.-u. 1. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Chociwlu, [1959]1964, 6 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse.
2. Akta Zakładu Remontowo-Budowlanego w Kluczewie, [1957] 1964, 8 j.a. - protokoły Rady Zakładowej, bilanse, analizy sprawozdań finansowych, plan techniczno-ekonomiczny, rejestr Zakładu Remontowo-Budowlanego w Małkocinie.
3. Akta Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim, [1961] 1964-1991 [1992], 249 j.a.
3.1. Organizacja i zarządzanie, [1961] 1964-1991 [1992], 61 j.a. - organizacja własnej jednostki, zarządzenia Dyrektora, narady i odprawy praownicze, normatywy kancelaryjno-archiwalne, kronika przedsiębiorstwa za okres 1978-1979, skargi i zażalenia, protokoły kontroli zewnętrznych.
3.2. Planowanie, 1964-1989, 64 j.a. - plany techniczno-ekonomiczne (wieloletnie i roczne), finansowe i finansowo-rzeczowe (roczne), pozostałe plany - plany poprawy warunków socjalno-bytowych pracowników, plan oszczędnościowy, program uzdrowienia gospodarki przedsiębiorstwa.
3.3. Sprawozdania i analizy, 1964-1990, 125 j.a. - sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania finansowe, bilanse i protokoły badania bilansów, analizy opisowe, sprawozdania GUS i opisowe.
4. Samorząd robotniczy, [1963] 1964-1986, 21 j.a. - protokoły posiedzeń samorządu robotniczego, rady robotniczej, rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji samorządu Robotniczego.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/267/0/3.5/155 Plan techniczno-ekonomiczny na 1966 r. ( I i II wersja ) 1965-1966 0
68/267/0/3.5/25 Plan Techniczno-ekonomiczny i sprawozdania z wykonania planu za 1965 r. oraz zestawienia podstawowych wskaźników ekonomiczno-technicznych z działalności przedsiębiorstwa za rok 1964 i na rok 1965. 1965-1966 0
68/267/0/3.5/93 Plany techniczno-ekonomiczne na 1966 rok ( III i IV wersja). 1965-1966 0
68/267/0/3.5/102 Plan techniczno-ekonomiczny na 1967 rok ( II wersja). 1965-1966 0
68/267/0/3.10/69 Protokoły badania bilansów za lata 1964-1967. 1965-1967 0
68/267/0/3.5/96 Plan techniczno-ekonomiczny na 1966 rok ( trzy wersje ). 1965-1967 0
68/267/0/3.11/59 Analiza zdolności produkcyjnej oraz działalności produkcyjnej za rok 1966. 1965-1967 0
68/267/0/3.3/39 Protokoły z narad zwołanych przez Dyrektora. 1965-1968 0
68/267/0/3.13/105 Protokoły z obrad posiedzeń Rady Zakładowej. 1965-1969 0
68/267/0/3.13/182 Protokoły z konferencji Samorządu Robotniczego-1966 rok i Rady Robotniczej !967,1972,1973,1977. 1965-1977 0
68/267/0/3.4/12 Protokół zdawczo-odbiorczy administracyjno-gospodarczy. 1966-1966 0
68/267/0/3.11/23 Analiza kosztów na dzień 31.12.1965r. za trzy kwartały 1966r. 1966-1966 0
68/267/0/3.5/100 Plan techniczno-ekonomiczny na 1966 rok ( II wersja ). 1966-1966 0
68/267/0/3.11/58 Analiza działalności gospodarczej za rok 1965. 1966-1966 0
68/267/0/3.12/162 Ocena działalności za 1966 r. 1966-1967 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16 17 18

Amount of archival material

263

263

0

2.90

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.