Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1950-1990
- brak danych - 1950 - 1990
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo polski
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Sprawy organizacyjne, 1959-1974, 25 j.a.- jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, statut, schemat organizacyjny.
2. Bilanse roczne, 1950-1964, 13 j.a.
3. Plany i informacje z ich wykonania, 1962-1980, 41 j.a. - finansowe, techniczno-ekonomiczne, budownictwa na lata 1971-1975, kosztów, wieloletni na lata 1966-1970, 1976-1980
4. Analizy ekonomiczne, 1957-1981, 22 j.a.
5. Sprawozdania, 1961-1978, 14 j.a. - dotyczą wykonania planów i prowadzonych inwestycji.
6. Protokoły kontroli finansowo-księgowej, 1960-1975, 6 j.a.
7. Rejestr skarg i wniosków, 1972-1975, 1 j.a.
8. Instrukcje, regulaminy, księga prasowa, 1958-1978, 4 j.a.
9. Akta Rady Zakładowej, Rady Robotniczej i Konferencje Samorządu Robotniczego, 1962-1981, 19 j.a.
10. Normatywy kancelaryjne, instrukcje, regulaminy, 1964-1989, 9 j.a.
11. Zarządzenia Dyrektora, 1975-1990, 16 j.a.
12. Plany techniczno-ekonomiczne, 1970-1987, 10 j.a.
13. Analizy własne, 1969-1990, 17 j.a.
14. Sprawozdania finansowe, 1965-1990, 43 j.a.
15. Organizacja przedsiębiorstwa - wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorstw, 1957-1982, 3 j.a.
16. Polecenia służbowe Dyrektora, 1989-1990, 4 j.a.
17. Bilans Zespołu Szkół Budowlanych, akta Rady Pracowniczej, uchwały Delegatów Załogi, protokoły kontroli zewnętrznych, 1981-1990, 14 j.a.
18. Plany finansowe, bilane i sprawozdania finansowe Myśliborskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Barlinku, 1966-1971, 7 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

268

0

0

4.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.