Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Choszcznie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1958] 1962-1975 [1987]
- brak danych - 1958 - 1958
1962 - 1975
1987 - 1987
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Choszcznie powstał w 1962 r. na mocy ustawy z dnia 15 lutego1962 r. o organizacji statystyki państwowej. Ustawa ta zlikwidowała istniejące od 1953 r. wydziały statystyki w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz jednoosobowe stanowiska statystyków powiatowych przy prezydiach powiatowych rad narodowych. Terenem działalności inspektoratu był powiat choszczeński. Do jego zadań należało: prowadzenie badań statystycznych dotyczących życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, opracowywanie analiz statystycznych, prowadzenie i nadzorowanie prac sprawozdawczo-statystycznych na terenie powiatu. Został zlikwidowany na mocy artykułu 19 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa, w wyniku którego powiatowe inspektoraty statystyczne zostały zlikwidowane. 1. Akta organizacyjne [1958] 1962-1975 [1987], 1 j.a. - protokoły kontroli, ekspertyz, brakowania, ewidencja akt za lata 1953-1975, dokumentacja dotycząca przekazywania akt do Archiwum Państwowego i jednostki nadrzędnej.
2. Narodowy Spis Powszechny, 1971, 3 j.a.
3. Spisy rolne czerwcowe i grudniowe, 1962-1975, 38 j.a.
4. Inne badania masowe, 1966-1975, 22 j.a.
5. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych powiatu w latach 1962-1973, 1963-1974, 12 j.a.
6. Biuletyn statystyczny powiatu za 1962 rok, 1963, 1 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/318/0/1/1 Protokoły kontroli, ekspertyzy, brakowanie,ewidencja akt za lata 1953-1975, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego i jednostki nadrzędnej. 1962-1975[1987] 0
68/318/0/2/2 Narodowy Spis Powszechny w dn. 8.12.1970r.-zestawienia powiatowe. [U pow., L pow., L pow. miejsc., L pow.urb., R pow., R pow. miejsc., R pow.urb., BM pow., BM pow. miejsc., BM pow. urb. RB pow] 1971-1971 0
68/318/0/2/3 Narodowy Spis Powszechny w dn. 08.12.1970r.-zestawienia gromadzkie. [ L grm., BM grm., R grm., RB grm.] 1971-1971 0
68/318/0/2/4 Narodowy Spis Powszechny w dn. 06.12.1970r.-zestawienia gromadzkie. [ U grm., L wiek grm., L wiek rejonowe] 1971-1971 0
68/318/0/3/5 Wyniki spisów rolnych-czerwcowych: powierzchnia zasiewów(dane doszacowane) w latach 1965,1966, 1968, 1969, 1970, 1971 1966-1972 0
68/318/0/3/6 Wyniki spisów rolnych-czerwcowych: - użytkowanie gruntów ( dane ostateczne) w latach 1965-1969 - zwierzęta gospodarskie w latach 1967-1970 1967-1971 0
68/318/0/3/7 Spis grudniowy 02.12.1971r.- wyniki spisu. 1972-1972 0
68/318/0/3/8 Spis rolny czerwcowy i grudniowy ( za 1972 r.)-wyniki spisu. 1973-1973 0
68/318/0/3/9 Spis rolny czerwcowy i grudniowy za rok 1973- wyniki spisu. 1973-1973 0
68/318/0/3/10 Spis rolny czerwcowy i grudniowy za rok 1974- wyniki spisu. 1974-1974 0
68/318/0/4/11 Spis rolny-czerwcowy( 04.06.1962r.)- zestawienia powiatowe. [RZ-5 pow., RP-5 pow.,RZ-6 pow., RP-6 pow.] 1962-1962 0
68/318/0/4/12 Spis rolny-czerwcowy(07.06.1963r.)-zestawienia powiatowe. [ RP-7 pow., RP-6 pow., RZ-6 pow., RZ-7 pow.] 1963-1963 0
68/318/0/4/13 Spis rolny-czerwcowy(05.06.1964r.)-zestawienia powiatowe. [RP-6 pow., RZ-6 pow., RZ-7 pow] 1964-1964 0
68/318/0/4/14 Spis rolny-czerwcowy(18.06.1965r.)-zestawienia gromadzkie. [ RP-3 grm.., RP-4 grm.., RP-5 grm., RD-3 grm., RD-4 grm., RD-5 grm., RZ-3 grm., RZ-4 grm., RZ-5 grm.] 1965-1965 0
68/318/0/4/15 Spis rolny-czerwcowy(18.06.1965r.)-zestawienia powiatowe. [ R2-6 pow., RD-6 pow., RP-6 pow., R2-7 pow, DD- 7 pow.] 1965-1965 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

77

77

0

2.20

2.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.