Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Barlinku

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1970-1972] 1973
- brak danych - 1970 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Akcesja nr 720/2013, [1970-1972], 1973, 33 j.a. - zarządzenia Naczelnika Gminy, protokoły sesji, protokoły posiedzeń prezydium i komisji, budżety gminy i sprawozdania finansowe, alfabetyczne spisy właścicieli gruntów w poszczególnych wsiach, protokoły zebrań wiejskich. - brak danych -

Amount of archival material

33

0

0

0.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.