Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Katolickie Seminarium Nauczycielskie w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1919
Königliches Katholiches Lehrer Seminar zu Thorn 1919 - 1919
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na początku XX w. powstały w Toruniu dwa seminaria nauczycielskie - 1905 r. katolickie z preperandą, w rok później ewangelickie. Zmiany przyniósł 1919 r., kiedy w Toruniu zorganizowany został kurs maturalny celem przygotowania kadr polskich nauczycieli. Kierownictwo kursu objął Leonard Kozikowski, wśród nauczycieli spotykamy nazwiska: Zaremba, Kandyba, Mosińska, Gajdus, Zalewski. Patronat nad kursem nauczycielskim objęła Komisja Szkolna na Województwo Pomorskie. W 1920 r. seminarium katolickie przekształcone zostało na Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Toruniu. Świadectwa ukończenia Seminarium, 1919, sygn. 1. - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.04

0.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -