Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Zrzeszeń Naukowych, Artystycznych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1934-1939
- brak danych - 1934 - 1939
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kultura polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powołana została w Toruniu z inicjatywy wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa dnia 11.04.1934 r. Do założycieli należeli również: Wincenty Łącki, Antoni Bolt, Alfons Mańkowski, Józef Borowik i Otton Steinborn. Celem Rady było ożywienie ruchu naukowego, kulturalnego i artystycznego na terenie województwa pomorskiego a szczególnie w Toruniu oraz koordynowanie prac poszczególnych stowarzyszeń działających w mieście i regionie. W celu sprawniejszego wykonania postawionych sobie zadań, Rada powołała kilka komisji o ściśle określonym profilu działania: Komisję Statutową, Nagród, Budżetową, Teatralną, Budowy Gmachu Zbiorów i Wystaw, Naukową, Wydawniczą i Radiową. W 1934 r. Rada zrzeszeń liczyła 30 czlonków. Pierwszym prezesem był Alfons Mańkowski (latach 1934-1939) a następnie - Władysław Bracki (1939 r.). Rada, skupiająca tylu wybitnych działaczy i posiadająca poparcie miejscowych władz prowadziła bardzo ożywioną działalność: kontynuowała podjęte przez Komisję Zbiorów prace nad wybudowaniem gmachu dla Pomorskiego Instytutu Bałtyckiego, podejmowała wysiłki w kierunku powiększenia miejscowej kadry naukowej i ożywiania badań regionalnych (m.in. przez ustanowienie specjalnej nagrody dla najlepszej pracy naukowej o Pomorzu), subwencjonowała inne środowiska, popularyzowała wśród społeczeństwa dotychczasowy dorobek naukowy, kulturalny i artystyczny regionu. W latach 1937-1938 Rada przeżywała kryzys, który doprowadził do jej samorozwiązania w dniu 15.05.1939 r. 1. Statut, akta organizacyjne, sygn. 1-2
2. Programy i sprawozdania z działalności, sygn. 3-4
3. Protokoły posiedzeń Prezydium i zebrań, sygn. 5-10
4. Komisje Rady, sygn. 11-21
5. Sprawy rachunkowo-budżetowem, sygn. 22-27.
- brak danych -

Amount of archival material

27

27

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -