Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Wyznania Chrześcijańskiego i Mojżeszowego w Dobrzyniu n. Drwęcą

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1808-1939
- brak danych - 1808 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1808 r. na ziemiach należących do Księstwa Warszawskiego obowiązywał Kodeks cywilny Napoleona. Jego postanowienia wprowadziły jednolitą świecką rejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania.
Funkcje urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym, a w szczególnych przypadkach także prezydentom i burmistrzom. W Dobrzyniu nad Drwęcą ze względu na brak oddzielnej parafii miejskiej rejestrację akt stanu cywilnego wszystkich mieszkańców miasta prowadził burmistrz. Taki stan rzeczy obowiązywał do końca istnienia Księstwa, a następnie w okresie Królestwa Polskiego do czasu wydania nowego Kodeksu cywilnego w 1825 r. Zawarte w nim przepisy o aktach stanu cywilnego (art. 71-142) uchyliły świecką rejestrację stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich, zachowując ją dla innych wyznań, w tym Żydów. Zgodnie z tymi postanowieniami od 1826 r. katoliccy mieszkańcy Dobrzynia n/Drwęcą rejestrowali akta stanu cywilnego w swoim kościele parafialnym w Dulsku. Od tego samego roku na mocy art. 92 Kodeksu burmistrz dobrzyński prowadził wyłącznie świecką rejestrację obywateli wyznania mojżeszowego. Rejestracją religijną natomiast zajmowali się rabini lub ich z-cy, którzy zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady Adm. Królestwa z dnia 7.IX. 1830 r. zobowiązani było po dokonaniu wpisu udać się wraz z zainteresowanymi osobami do urzędnika stanu cywilnego celem poświadczenia zapisu oraz udzielenia wyjaśnień potrzebnych do sporządzenia aktu cywilnego. Obowiązek świeckiej rejestracji Żydów przetrwał aż do 1939 r. Kontrolą prowadzenia akt stanu cywilnego zajmowali się sędziowie pokoju a w okresie międzywojennym urzędnicy upoważnieni przez starostę powiatowego.
1. Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, 1808-1939, sygn. 1-191: układ chronologiczny od 1826 roku akta stanu cywilnego Żydów
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
69/672/0/-/1 Akta stanu cywilnego urodzonych /Dobrzynia n/Drwęcą/ w powiecie lipnowskim, departamencie płockim od dnia 1-go maja 1808/ do dnia 30 kwietnia/ 1809 roku. 1808-1809 0
69/672/0/-/2 Akta stanu cywilnego małżeństwa /Dobrzynia n/Drwęcą/ w powiecie lipnowskim, departamencie płockim od dnia 1-go maja 1808/ do dnia 30 kwietnia/ 1809 roku. 1808-1809 0
69/672/0/-/3 Akta stanu cywilnego zapowiedzi /Dobrzynia n/Drwęcą/ w powiecie lipnowskim, departamencie płockim od dnia 1-go maja 1808/ do dnia 30 kwietnia/ 1809 roku. 1808-1809 0
69/672/0/-/4 Akta stanu cywilnego zejścia /Dobrzynia n/Drwęcą/ w powiecie lipnowskim, departamencie płockim od dnia 1-go maja 1808/ do dnia 30 kwietnia/ 1809 roku. 1808-1809 0
69/672/0/-/5 Akta stanu cywilnego urodzonych w gminie miasta Dobrzynia (!) nad Drwęcą powiatu lipnowskiego w departamencie płockim od dnia 1-go maja 1809/ do 30 kwietnia/ 1810. 1809-1810 0
69/672/0/-/6 Akta Urzędu Stanu Cywilnego małżeństwa w gminie miasta Dobrzynia (!) nad Drwęcą powiecie lipnowskim,departamencie płockim od dnia 1-go maja 1809/ do dnia 30 kwietnia/ 1810. 1809-1810 0
69/672/0/-/7 Akta stanu cywilnego zapowiedzi w gminie miasta Dobrzynia (!) nad Drwęcą powiatu lipnowskiego,departamentu płockiego od dnia 1-go maja 1809/ do dnia 30 kwietnia/ 1810. 1809-1810 0
69/672/0/-/8 Akta Urzędu Stanu Cywilnego Zejścia w gminie miasta Dobrzynia (!) nad Drwęcą powiecie lipnowskim,departamencie płockim od dnia 1-go maja 1809/ do dnia 30 kwietnia/ 1810. 1809-1810 0
69/672/0/-/9 /Akta stanu cywilnego urodzonych, zapowiedzi, małżeństwa i zejścia Dobrzynia nad Drwęcą od dnia 1-go maja 1810 do dnia 30 kwietnia 1811/ 1809-1810 0
69/672/0/-/10 Akta Urzędu Stanu Cywilnego gminy miasta Dobrzynia nad Drwęcą w powiecie lipnowskim, departamencie płockim pro 1810/1811. /Załączniki do akt małżeństw/. /1806/ 1811 0
69/672/0/-/11 /Akta stanu cywilnego urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów miasta Dobrzynia nad Drwęcą za okres od 1 maja 1811 do 30 kwietnia 1812 roku/ 1811-1812 0
69/672/0/-/12 Akta Urzędu Stanu Cywilnego gminy miasta Dobrzynia n/ Drwęcą w powiecie lipnowskim, depar/tamencie/ płockim pro 1811/1812 /Załączniki do akt małżeństw/ 1811 0
69/672/0/-/13 Akta stanu cywilnego urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów miasta Dobrzynia nad Drwęcą za okres od 1 maja 1812 do 30 kwietnia 1813 roku/. 1812-1813 0
69/672/0/-/14 Dowody do akt Urzędu Stanu Cywilnego gminy miasta Dobrzynia (!) nad Drwęcą pro anno 1812-1813. 1813-1814 0
69/672/0/-/15 /Akta stanu cywilnego urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów miasta Dobrzynia nad Drwęcą za okres od 1 maja 1813 do 30 kwietnia 1814 roku/ 1813-1814 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

190

190

0

2.27

2.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.