Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzelnie, pow. Mogilno

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1818 - 1849
- brak danych - 1818 - 1849
- brak danych - nie
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

3

3

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -