Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Strzelnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1891 - 1919 [1940]
Kreisausschuss Strelno 1891 - 1919
1920 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Strzelnie zakończył działalność w styczniu 1919 r. Sprawy spółek wodno-melioracyjnych (1891-1940), statuty, członkowie, wyciągi z katastru, pomiary wysokościowe
sprawy osadnictwa (1905-1917), podziały majątków i folwarków, korespondencja z Komisją Kolonizacyjną
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
7/11/0/1/1 Teilnahmer - Verzeichnis für die zu bildene Drainage - Genossenschaft Jerzyce - Kaspral - Marianowo 1898-1900 0
7/11/0/1/2 Bildung einer Entwässerungsgenossenschaft in Königsthal, Bacharcie, Wróble, Pietzki, Kruschwitz Dorf und Goplo Vorwerk im Kreise Strelno 1913-1917 0
7/11/0/1/3 Höhenpläne der Vorluftgräben und Sammler für die zu bildene Entwasserungsgenosenschaft Königsthal 1913-1915 0
7/11/0/1/4 Wasserungsgenossenschaft Kusnierz - Woycin - Trzcianek 1891-1932 0
7/11/0/1/5 Theilnahmerverzeichniss für die zu bildende Etwässerungsgenossenschaft Königsthal 1913-1917 0
7/11/0/1/6 Die Drainagegenossenschaft Königsbrunn und Hochkirch im Kreise Strelno 1891-1893 0
7/11/0/1/7 Die Drainagegenossenschaft Liliendorf - Gr. Slawsk im Kreise Strelno 1899-1924 0
7/11/0/1/8 Drainagegenossenschaft Wojcin im Kreise strelno 1896-1919; 1924-1935 0
7/11/0/1/9 Spółka drenarska Sierakowo 1909-1931 0
7/11/0/1/10 Spółka drenarska Wronowy 1909-1931 0
7/11/0/1/11 Teilnahmer Verzeichniss Drainage - Genossenschaft Wróble 1896-1898; 1940 0
7/11/0/2/12 Teilungsplan von dem Ansiedlungsgute Dobska 1914-1914 0
7/11/0/2/13 Teilunfgsplan von dem Ansiedlungsgute Dobska Kreis Strelno 1913-1917 0
7/11/0/2/14 Teilungsplan von dem Gute Blawaty Kreis Strelno Regierungasbezirk Bromberg 1908-1908 0
7/11/0/2/15 Teilungsplan von dem Gute Lindenthal Kreis Strelno Regierungsbezirk Bromberg 1907-1912 0
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.