Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Inowrocławskie w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1895]1919 - 1939
- brak danych - 1895 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo powiatowe powołano do życia mocą rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracji I instancji z dnia 28 VIII 1919 r. Starosta był przedstawicielem władzy państwowej w powiecie, przełożonym urzędników starostwa, władzą zwierzchnią dla zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, podlegał wojewodzie. W 1931 utworzono Referat Spraw Inwalidzkich. W styczniu 1932 r., dotychczas wyodrębnione sprawy wodne, przeniesiono do Referatu Administracyjnego. W tym samym roku powołano Referat Państwowej Służby Budowlanej na miasto Inowrocław oraz powiaty Inowrocław, Mogilno i Żnin, w sierpniu 1933 r. - utworzono Referat Budowlany, do którego przeszły sprawy budownictwa wcześniej załatwiane przez Referat Administracyjny. Rok 1937 . przynosi powołanie Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych, który przejął sprawy osad rentowych prowadzone w latach 1920-1921 przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w latach 1922-1933 przez Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu oraz w latach 1934-1936 przez Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu. Z dniem 1 kwietnia 1938 r. powiat inowrocławski został włączony do województwa pomorskiego. Starostwo Powiatowe Inowrocłwskie w Inowrocławiu funkcjonowało do września 1939 roku. Sprawy ogólne: mianowanie starosty, wykazy zmian miejscowości, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, wybory do Senatu.
Sprawyorganizacyjne i osobowe: podział spraw, mianowania urzędników, wykazy gmin i obszarów dworskich, mianowanie wójtów, włączenie gmin do Inowrocławia.
Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania sytuacyjne, wykazy optantów, rejestry cudzoziemców, zrzekanie się oraz pozbawianie obywatelstwa polskiego - rejestry.
Sprawy prawno-administracyjne: rejestr zakładów przemysłowych, wykazy młynów i olejarni, wykazy zatrudnionych.
Sprawy administracyjno-prawne: dokumentacja techniczna cukrowni, sprawozdania,statuty, wykazy, korespondencja dot. targów i jarmarków.
Sprawy wojskowe: protokolarz Komisji Poborowej.
Sprawy wodne: uprawnienia wodne, korespondencja.
Referat Opieki Społecznej: fundusz Kasy Chorych, schroniska dla starców -korespondencja.
Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości.
Referat Budowlany: wykazy przedsiębiorstw, groby poległych żołnierzy- spisy, spis akt referatu.
- brak danych -

Amount of archival material

2326

2326

0

9.92

9.92

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.