Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1801]1889 - 1919[1939]
Kreisausschuss Hohensalza 1871 - 1889
1890 - 1919
1920 - 1931
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołano do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego. Pruski Wydział Powiatowy w Inowrocławiu zakończył działalność w styczniu 1919 r. Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja baza komputerowa IZA
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
7/3/0/1/1 Die Verwaltungsstreitsache der Schulgemeinde Gora gegen die Königl. Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwesen zu Bromberg wegen Aufhebung ders Beschlussses vom 14 Novem. 1898 1898-1901 0
7/3/0/1/2 Verwaltungsstreitsache des Besitzers Heinrich Jaeger in Bismarkstreu gegen die Wegepolizei behörde Roneck wegen Freigabe eines Weges für den öffentlichen Verkehr 1911-1914 0
7/3/0/1/3 Verwaltungsstreitsache des Rittergutsbesitzer Sauer Dombrowken gegen den Distriks - Kommissar des Vertreter der Wasserpolizeibehörde wegen Aufhebung einer polizeichen Verfügung 1909-1913 0
7/3/0/1/4 Landgemeindeangelegenheiten im Polizei Distrcte Hohensalza 1892-1899 0
7/3/0/1/5 Die Gemindebeamten der Landgemeinde Reinau 1897-1912 0
7/3/0/1/6 Die Erweiterung des Personen Haltepunktes Suchatowko fur den Guterwerkehr 1908-1908 0
7/3/0/1/7 Die Gemindebeamten der Landgemeinde Osniszczewko 1894-1911 0
7/3/0/1/8 Die Gemindebeamten der Landgemeinde Nischwitz 1895-1910 0
7/3/0/1/9 Die Landgemeindeangelegenheiten in Districte Tarkowo 1892-1896 0
7/3/0/1/10 Klage der Budners Julius Plagens zu seedorf wieder die Wegepolizei behörde Koeniglichen Dististsamt Kommisarius zu Argenau wegen Aufhebung eines weges polizeilichen Beschlusse 1896-1897 0
7/3/0/1/11 Antrag der Gemeinde Johannisdorf auf Antwährung einen Beihilfe zur Befestigung des Weges Roneck - Argenau innerhelb der Gemerkung Johannisdorf 1902-1909 0
7/3/0/1/12 Einspruch des Stadtgemeinde Inowroclaw gegen die Heranziehung zu den Kreis Communal und Gaustenbeitragen 1895-1897 0
7/3/0/1/13 Kreishaushalt 1906 1906-1906 0
7/3/0/1/14 Verwaltungsstreitsache der Gemeinde Grunkirch gegen die Gemeinde Gr Glinno wegen Ruckerstattung verauslagter Kosten beim Neubau der über des Grünfliess fuhrenden Brucke der Strasse Gr .Wodek - Argenau,resp. Unterhaltung dieser Brücke 1902-1903 0
7/3/0/1/15 Die Gemeindebeamten der Landgemeinde Johannisdorf (Januszkowo) 1893-1912 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

401

401

0

6.60

6.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.