Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Landratura Mogilno

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1824 -1917
Landratsamt Mogilno 1824 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawę funkcjonowania landratur stanowiło rozporządzenie króla z dnia 30 IV 1815 r. oraz rozkaz gabinetowy z 11 VI 1816 r. Landrat reprezentował władzę państwową w powiecie, wykonywał zlecenia władz nadrzędnych w sprawach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych, szkolnych i kościelnych (oprócz spraw wyłączonych dla administracji specjalnej), współuczestniczył w poborze wojska, sporządzał sprawozdania statystyczne. Do landrata należały także sprawy ubogich,budowy i naprawy dróg i mostów oraz sprawy przemysłowe. Landrat z urzędu kierował organem samorządu powiatowego jakim był wydział powiatowy. Powiat mogileński powstał w 1815 r. Landraturę zlikwidowano na mocy ustawy z dnia 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej oraz rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z 28 VIII 1919 r. określającego zespolenie urzędów i organów administracji państwowej Wydział Spraw Tajnych: zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja
Sprawy ogólno-organizacyjne: rozporządzenia, ustawodawstwo dot. zwalczania chorób, leśnictwa i łowiectwa; korespondencja - gminy żydowskie, szpitale dla ubogich
Sprawy miejskie:wybory rad miejskich, powoływanie burmistrzów, wprowadzanie ordynacji miejskiej z 1853r., budowa i naprawa ulic
Sprawy kościelne: budowa i remonty kościołów i plebanii, kościoły ewangelickie, budżety
Sprawy szkolne: budżety szkół, korespondencja dot. budowy szkół, kontrola kar szkolnych, budżety
Sprawy stowarzyszeń: korespondencja
Lekarz powiatowy: rozporządzenia, korespondencja - lekarze, aptekarze, położne
USC: zapowiedzi ( 1874-1907)
- brak danych -

Amount of archival material

603

603

0

11.35

11.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.