Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Mogilnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1887 - 1919 [1932]
Kreisausschuss Mogilno 1887 - 1919
1920 - 1932
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział powiatowy ( Kreisaussschuss ) będący organem wykonawczym sejmiku powiatowego powołanym do życia ustawą z dnia 19 maja 1889 r. Do jego kompetencji należało przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego, opiniowanie spraw przekazanych przez władze państwowe, mianowanie urzędników samorządowych i powiatowych, dokonywanie podziału podatków, opiniowanie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego.Wydział powiatowy, jako sąd pierwszej instancji, rozpatrywał sprawy sporne sprawy administracyjne. Jego przewodniczącym był landrat Statuty spółek wodno-melioracyjnych, korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, korespondencja ( budowa mostów, funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
7/7/0/1/1 Bildung einer Drainegegenossenschaft innerhalb der Feldmarken Gozdawa, Padniewo, Chabsko, und Hochheim 1897-1914 0
7/7/0/1/2 Entwasässerung - Genossenschaft Rosenau [ Jastrzębowo] 1887-1919,1925 0
7/7/0/1/3 [ Spółka melioracyjna Kątno } 1910-1925 0
7/7/0/1/4 Nachweisung und Repartition der Wiesen -Meliorations - Beiträge von Kwieciszewo - Gembitz pro 1872 1872-1872 0
7/7/0/1/5 Gembitz - Blütena'uer Meliorations - Genossenschaft 1895-1909 0
7/7/0/1/6 Kataster der Gembitz - Blütenau Meliorations - Genossenschaft 1900-1909 0
7/7/0/1/7 Akta Specjalia betreffend die Gembitz - Blütenauer Meliorations - Genossenschaft 1909-1919 0
7/7/0/1/8 Bildung einer Wassergenossenschaft zur Entwasserung der innerhalb den Teritorien von Procyn, Różanna, Siedluchno, Myslontkowo, Renkawczynek und Kamionek belegene Bändereien 1891-1911 0
7/7/0/1/9 Drainegegenossenschaft Milawa 1898-1925 0
7/7/0/1/10 Entwässer4ng der Wiesenflächen in dem Gemerkungen Niestronno, Parlin und Parlinek 1914-1919,1932 0
7/7/0/1/11 Akta betreffend Drainege - Genossenschaft in Ostwehr [ Ostrowite] 1898-1919,1931 0
7/7/0/1/12 Bildung einer Drainagegenossenschaft Placzkowo - Wasilewko - Targownica 1905-1919,1931 0
7/7/0/1/13 Entwässerung - Genossenschaft Steinfelde [Palędzie] 1900-1919,1925 0
7/7/0/1/14 Dränage - Genossenschaft Twierdzyn - Dombrowko 1916-1926 0
7/7/0/2/15 Akta betreffend Ansiedlungsgut Dreilinden 1907-1909 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.