Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Mogilnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1900]1919 - 1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W województwie poznańskim, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 ze zmianami w latach 1872 i 1881. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego organu wykonawczego i zarządzającego któremu także przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. Wydział Powiatowy w Mogilnie funkcjonował do pierwszych dni września 1939 r. Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lustracje, budżety Powiatowego Związku Samorządowego - brak danych -

Amount of archival material

25

25

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.