Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Landratura w Strzelnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - 1816 - 1919[1923]
Landratsamt Strelno 1816 - 1919
1919 - 1923
Starostwo Powiatowe w Strzelnie tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawę funkcjonowania landratur stanowiło rozporządzenie króla z dnia 30 kwietnia 1815 r. oraz rozkaz gabinetowy z 11 czerwca 1816 r. Landrat reprezentował władzę państwową w powiecie, wykonywał zlecenia władz nadrzędnych w sprawach politycznych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych, szkolnych i kościelnych (oprócz spraw wyłączonych dla administracji specjalnej), współuczestniczył w poborze wojska, sporządzał sprawozdania statystyczne. Landrat z urzędu kierował organem samorządu powiatowego jakim był wydział powiatowy. Landratury zlikwidowano na mocy ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej oraz rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z 28 sierpnia 1919 r. określającego zespolenie urzędów i organów administracji państwowej Akta tajne (1853-1918) 5 j.a.: wychodźstwo agentów, korespondencja tajna
Registratura I Sprawy ogólno-organizacyjne (1837-1918) 121 j.a.: spisy ludności, migracje, policja państwowa, sekretarz powiatowy, pożyczka wojenna, kasa komunalna, wykazy miejscowości, komunalna kasa, opieka społecz-na, urzędy stanu cywilnego
Registratura II Sprawy administracyjne (1837-191) 44 j.a.: związki młynarzy i transportowców, handel, łowiec-two, spółki drenarskie, gry i loterie, jarmarki, przestępczość
Registratura III Sprawy miejskie (1853-1914) 3 j.a.: wybory miejskich rad, przepisy porządkowe w mieście
Registratura IV Sprawy odszkodowań wojennych (1893-1922) 34 j.a.: szkody wojenne, straty w rolnictwie, opieka nad wdowami i inwalidami wojennymi, zapomogi
Registratura V Sprawy podatkowe (1852-1919) 33 j.a.: podatki: od nieruchomości, przemysłowy, gruntowy, komunalny
Registratura VI Sprawy szkolne (1816-1909) 8 j.a.: działalność szkół, budowy szkoły ewangelickiej w Broniewicach i szkoły w Kruszwicy
Registratura VII Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych (1886-1919) 3 j.a.: korespondencja
- brak danych -

Amount of archival material

251

251

0

5.54

5.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.