Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Szwajcarii

Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii
- brak danych - 1942-2002
- brak danych - 1942 - 2002
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - - polski
niemiecki
francuski
data not found Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Oddział Szwajcaria zostało powołane do życia 2 lutego 1947 r. Jego założycielami i członkami byli żołnierze, którzy pozostali w Szwajcarii po internowaniu w latach 1940-1945. Celem Stowarzyszenia było podtrzymanie tożsamości narodowej, stworzenie odpowiednich warunków do życia na obczyźnie oraz krzewienie idei braterstwa. Już w marcu 1947 r. zaczęto tworzyć Koła na terenie Szwajcarii. Początkowo powstało 11 Kół: Baden, Bulach, Burgorf-Bern, Frauenfeld, Fryburg, Genewa, Gryzonia, Horn, Locarno, Munchenbuchsee, Winterthur i Zurych. Z czasem ze względu na wyjazdy byłych żołnierzy ze Szwajcarii czy niewielką aktywność członków Koła likwidowano, przenoszono do innych miejscowości lub łączono. Miało to miejsce w przypadku Koła Munchenbuchsee, Baden, Fryburg czy Burgdorf-Bern. Stopniowo również liczba członków zmniejszała się w wyniku zgonów. Stowarzyszenie działało na pewno do 2002 r. chociaż wówczas już w bardzo ograniczonym stopniu. Działalność Stowarzyszenia wygasała stopniowo wraz ze śmiercią jego członków. Protokoły ze Zjazdów SPK wraz z załącznikami, sprawozdania z działalności, statuty, listy członków, protokoły z posiedzeń i sprawozdania Zarządu, korespondencja w sprawie pomocy socjalnej dla członków, dokumentacja z organizacji uroczystości patriotycznych, korespondencja z Zarządem Federacji Światowej SPK, wydawnictwa własne w szczególności Biuletyn Informacyjny, dokumentacja Kół w tym m. in. protokoły z posiedzeń, sprawozdania, Komunikaty, , prasa oraz wycinki prasowe. Zespół jest w trakcie opracowania, dlatego też zamieszczony spis stanowi jedynie ewidencję roboczą.

Amount of archival material

0

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.