Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolekcja dr Aleksandra Kahanowicza

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1555-1881
- brak danych - 1555 - 1881
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
inne pomoce No - brak danych -
Dr Aleksander (Turzański) Kahanowicz był znanym i cenionym kolekcjonerem autografów i dzieł sztuki. Urodził się w roku 1876, prawdopodonie na terenach Polski wchodzących w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego . Z wykształcenia był prawnikiem i zajmował wysokie stanowiska w administracji Lwowa oraz Wiednia. W latach przed wybuchem I wojny światowej był jednym z sekretarzy Ignacego Jana Paderewskiego, a następnie pracownikiem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku . Wtedy prawdopodobnie rozpoczął kolekcjonowanie dokumentów i pamiątek związanych przede wszystkim z osobą Tadeusza Kościuszki a dotyczących głównie jego służby w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz innych zwiazanych tematycznie z polską historią. A. Kahanowicz w latach 30-tych XX wieku przeniósł się do Detriot, a zmarł 2 lipca 1941 r. w Michigan City, w Indianie. dokumenty królów i królowych polskich, książąt, arystokracji, generałów i pułkowników, dostojników kościoła oraz odpis korespondencji pomiędzy Ministerstwem Skarbu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii a Prezesem Literackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, Lordem Dudley Coutts Stuart dotycząca 101 Polaków (uczestników powstania węgierskiego w 1849 r.) przybyłych z Malty do Southampton 5 czerwca 1850 r. oraz zorganizowania i pokrycia kosztów ich podróży do Nowego Jorku - brak danych -

Amount of archival material

40

40

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.