Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kongres Poloni Amerykańskiej, Oddział na stan Michigan

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1950-1999
Polish American Congress, Michigan's Division 1950 - 1999
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - mniejszości narodowych polski
angielski
inne pomoce No - brak danych -
Kongres Polonii Amerykańskiej powołany został na zjeździe delegatów w dniach 28-30 maja 1944 roku, w Buffalo. Przyjęte wtedy ustawy jako najważniejsze cele i zadania KPA określały: prowadzenie wspólnej akcji obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, informowanie społeczeństwa amerykańskiego o roli Polski, jej celach i potrzebach, działanie w kierunku zbliżenia współpracy amerykańsko-polskiej, wprowadzenie w życie planu pracy dla dobra Polonii celem podniesienia jej stanu posiadania, poprzez powiększenie szergegów organizacji bratniej pomocy, zrzeszeń zawodowych, ideowych i innych przez podtrzymanie i opiekowanie się prasą polską, szkołami, kościołami oraz przez dążenie do uzyskania ogólnego poparcia dla przemysłu i kupiectwa polskiego w Ameryce. Struktury KPA ustanawiał statut, według którego w całych Stanach Zjednoczonych powinny być tworzone wydziały i oddziały. Oddział na stan Michigan Kongresu Polonii Amerykańskiej powstał jeszcze w 1944 roku. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 12 listopada, w Domu Polskim w Detriot. Protokoły zebrań kwartalnych, protokoły posiedzeń Zarządu i Dyrekcji Stanowej, sprawozdania półroczne, roczne, dwuletnie i czteroletnie Oddziału na stan Michigan, krótki zarys działalności 1968-1970, zaproszenia i protokoły z instalacji nowych zarządów KPA na stan Michigan - brak danych -

Amount of archival material

124

0

124

3.00

0.00

3.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.