Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Akademików "Akademia", Oddział Michigan

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1954-1999
Polish-American Academic Association of the United States of America, The Michigan Chapter 1954 - 1999
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata polski
angielski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Akademików zostało założone w Chicago w 1950 r. jako bezpartyjna, samopomocowa i kulturalna organizacja studentów i absolewntów polskich przybyłych do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, z falą powojennej polskiej emigracji politycznej. Pierwotna nazwa to Polski Związek Akademików. Związek rozwijał się bardzo szybko na terenie Chicago, skupiając kilkadziesiąt osób i pracuąc w oparciu o statut i zadania nakreślone przez Z.P. Kozłowskiego - głównego organizatora. W roku 1958 nastąpiło połączenie z Polskim Klubem Akademickim. W 1959 r. dochodzi do połączenia z ośrodkiem studentów z Detriot "Academia" na I Krajowym Zjeździe Studentów i Absolwentów odbytym w Chicago. W 1961 r. na II zjeździe dołącza Związek Studentów i Absolwentów z Buffalo i zostaje zmineniona nazwa Związku na Polish American Academik Assosciation. W 1963 r. dołącza nowozorganizowany Okręg w Cleveland. Stowarzysznie współpracowało ze związkiem Studentów i Absolwentów na Uchodźstwie z siedziba w Londynie., z którym wspolnie wydawało ilustrowany magazyn "Meet Poland" z własną wkładkę "Merkuriusz amerykański" w ramach \'Merkuriusza Polskiego" pisma mlodego pokolenia, wychodzącego w Londynie. Członkowie stowarzysznie czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i naukowym polonii, organizując imprezy, wieczorki teatralne i muzyczne, występy i inne. Statuty i schemat organizacyjny, Rejestracja Związku w stanie Michigan, Protokoły zebrań Zarządu, Zebrania walne i miesięczne, Sprawozdania Zarządu, Dokumentacja ze zjazdów krajowych, Komunikaty, Biuletyn nr 1 i 2, Regulamin Sekcji ?Bratnia Pomoc?, Sąd koleżeński, Klisza z logo Związku, Deklaracje członkowskie, Spisy członków, Przesłanki ideowe Związku, Korespondencja, dokumentacja Okręgu Chicago, ?Na pięterku? miesięcznik ?Akademii?, ?Meet Poland? i ?Merkuriusz Polski ? życie akademickie? ? wydawnictwa współredagowane przez Związek, Materiały dotyczące działalności Związku na rzecz wsparcia ?Solidarności?, Akcja protestacyjna w okresie stanu wyjątkowego w Polsce, Wycinki prasowe dotyczące działalności ?Akademii?, Artykuły członków Związku drukowane w prasie polonijnej, Artykuły Róży Nowotarskiej w ?Gwieździe Polarnej? ? cykl ?Galeria portretów polskich? i ?Arkusze poetyckie?, Różne zaproszenia, programy i korespondencja dotycząca imprez artystycznych, Wydawnictwa Departamentu Stanu dotyczące wymiany kulturalno-oświatowej, Międzynarodowy Ruch Studentów i Intelektualistów ?Pax Romana?, Materiały Zjazdu absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 600-lecia - brak danych -

Amount of archival material

53

53

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.