Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1946-1961
Stowarzyszenie Techników Pomocy Polsce
American-Polish Engineering Association of Detroit
1946 - 1961
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata polski
angielski
inwentarz drukowany No - brak danych -
Dnia 14 czerwca 1944 roku instytucja "Michigan Corporation and Securities Commissions" zarejestrowała organizację pod nazwą "Stowarzyszenie Technicznej Pomocy Polsce" z siedzibą w Detroit. Powstanie Stowarzyszenia było następstwem pierwszego zjazdu delegatów zrzeszeń technicznych, jaki odbył się dnia 27 czerwca 1944 r. w Chicago, a zadaniem którego było zorganizowanie i uaktywnienie inżynierów i techników polonijnych. W 1948 r. dokonano zmian w statucie, w szczególności zmieniono nazwę na "Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit". Stowarzyszenie zajmowało się m.in. zbiórką narzędzi i innej pomocy technicznej dla polskich uczelni technicznych, zbiórką książek technicznych przeznaczonych dla Polski, prowadzono systematycznie odczyty naukowe oraz imprezy o charakterze towarzyskim, rozwijano szkolnictwo techniczne. Protokoły posiedzeń - sygn. 1-6, sprawozdania z działalności zarządu - sygn. 7, korespondencja - sygn. 8, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej - sygn. 9, listy członków - sygn. 10, pomoc Polsce i Polakom - sygn. 11-12, uroczystości - sygn. 13, 10-lecie stowarzyszenia - sygn. 14, wycinki prasowe - sygn. 15, historia stowarzyszenia - sygn. 16, sprawozdanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - sygn. 17. - brak danych -

Amount of archival material

17

17

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.