Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Oddział Michigan

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1951-2001
Polish Teachers Association of America, Michigan Division 1951 - 2001
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata - brak danych -
bez ewidencji No - brak danych -
Zreszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce powstało w 1951 r. w Chicago. Podstawowym celem Zrzeszenia było zapewnienie szkolnictwu polonijnemu wspólnej płaszczyzny kontaktów i współpracy, zarówno miedzy poszczególnymi szkołami jaki i środowiskiem nauczycielskim. Regulami określał charakter Zrzeszenia jako zawodowa organizacja nauczycielska i jego cele jak: przygotowywanie podręczników i pomocy naukowych, ich kolportaż, organizowanie konkursów recytatorskich, utrzymywanie kontaktów między nauczycielami, organizowanie spotkań i konferencji nauczycielskich. Zreszenie stale współpracuje z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku, Kołem Nauczycielskim w Detroit oraz należy do Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej. - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

17

0

17

0.50

0.00

0.50

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.