Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, New Jersey

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1956-1998
Adam Mickiewicz Polish Supplementary School in Passaic, New Jersey 1956 - 1998
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - kursy i inne polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Polska Szkoła Dokształacająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, New Jersey, powstała w 1955 r. z inicjatywy Związku Młodzieży Polskiej. Projekt założenia szkoły przedstawił ówczesny prezes ZMP w Passaic, Bolesław Budzyń, na zebraniu w dniu 21 stycznia 1955r. Pierwsze zapisy do szkoły odbyły się w Polskim Domu Ludowym, gdyż na początku szkoła nie posiadała własnych pomieszczeń. Kierowniczką szkoły została Jadwiga Skrzyńska. Na skutek energicznych zabiegów zarządu ZMP rada szkolna miasta Passaic oddała w końcu do dyspozycji Związku, trzy klasy w szkole publicznej nr 12, mieszczącej się prz Monroe Street, gdzie rozpoczęto lekcje sobotnie dla około 40 dzieci. W roku szkolnym 1959/1960 do szkoły uczęszczało już od 152 do 189 uczniów. W latch siedemdziesiątych siedziba szkoly została przeniesiona do Passaic High Schoool przy Paulison Ave. W roku szkolnym 1975/1976 zapisanych było 257 uczniów, którzy pobierali naukę w dziewięciu klasach. Szkoła rozpoczęła również prowadzenie przedszkola oraz klasy dla uczniów pochodzenia polskiego, nie znających języka polskiego. W roku 1977 po raz pierwszy zorganizowany został bal absolwentów. W latach następnych do szkoły regularnie zapisywanych było około 200 uczniów. Szkoła czynnie uczestniczyła w życiu polonii amerykańskiej biorąc udział w różnych uroczystościach i akademiach, Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku i przede wszystkim czynnie współpracując z ZMP. Korespondencja sygn. 1, opłaty sygn. 2, dzienniki lekcyjne sygn. 3-20, prace uczniów sygn. 21, kroniki szkoły oraz Związku Młodzieży Polskiej sygn. 22-39, wydawnictwo okolicznościowe sygn. 40. - brak danych -

Amount of archival material

45

40

5

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.