Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1947-1950]1951-2013
Polish Home Army A K Veteran's Association The US Headquarters 1947 - 1950
1951 - 2013
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Początki organizacyjne Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na terenie Stanów Zjednoczonych związane były z działaniami podjętymi przez Wieńczysława Wagnera. W 1948 roku przybył on do USA i na podstawie upoważnienia T. Bora-Komorowskiego jako Delegat AK na USA wspomagał byłych żołnierzy AK w organizowaniu się w Koła AK. Pierwsze Oddziały Koła AK powstały w Nowej Anglii, Nowym Jorku i Chicago. W 1951 roku odbył się w Chicago I Zgromadzenie Delegatów Kół AK z USA, na którym powołano do życia Okręg Koła AK w Stanach Zjednoczonych, a na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Latoszyńskiego. Głównym zadaniem Kół AK było podtrzymywanie pamięci o działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. W związku z tym prowadzono działalność wydawniczą i organizowano obchody uroczystości związanych z Armią Krajową. Podejmowano też działalność charytatywną skierowaną do byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku Zarząd Okręgu zaangażował się w projekt utworzenia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake. Statuty sygn. 1, Zjazdy Delegatów Koła AK sygn. 2-3, Rada Naczelna Koła AK sygn. 4, komunikaty Zarządu Głównego Koła AK sygn. 5-6, Rada Naczelna Koła AK w Ameryce Północnej sygn. 7, rejestracja Koła AK i sprawozdania do władz stanowych sygn. 8-9, Zgromadzenia Okręgu Koła AK i Zjazdy Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych sygn. 10-25, skład władz Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 26, Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK sygn. 27-28, komunikaty Okręgu Koła AK sygn. 29-33, pakiety prasowe sygn. 34-39, korespondencja 40-92, „Kresy Wschodnie”, Istrebitielne Bataliony, Fundacja T. i Z. Knobel, Sojusz Północnoatlantycki, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 93-98, Sąd Koleżeński Koła AK sygn. 99-100, dokumantacja finansowa sygn. 101-102, członkowie, uprawnienia kombatanckie i odznaczenia sygn. 103-110, działalność charytatywna sygn. 111-121, oddziały i delegatury Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii sygn. 122-145, obchody uroczystości sygn. 146-158, działalność wydawnicza i wydawnictwa sygn. 159-162, wydawnictwa Kół AK w USA, Kanadzie, Australii, Anglii i Polsce sygn. 163-205, publikacje prasowe sygn. 206-228, historia Koła AK w USA, życiorysy, wspomnienia, prace historyczne sygn. 229-231, poezja i pieśni patriotyczne sygn. 232-233, spisy materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum sygn. 234, wzory sztandarów, legitymacji, odznaczeń, znaczków, monet sygn. 235, zaproszenia, dyplomy, katalogi i programy wystaw, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 236, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej sygn. 237. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/2/0/-/1 [Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami] 1954-2003 0
708/2/0/-/2 [Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp.] [1949-1950]1951-1988 0
708/2/0/-/3 [Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp.] 1991-2004 0
708/2/0/-/4 [Rada Naczelna Koła AK - posiedzenia, komunikaty, członkowie, uchwały] [1950-1951]1951-2001 0
708/2/0/-/5 [Komunikaty Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej] 1951-1991 0
708/2/0/-/6 [Komunikaty i Informacje Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej] 1992-2001 0
708/2/0/-/7 [Zebrania Rady Naczelnej Koła AK w Północnej Ameryce] 1995-2001 0
708/2/0/-/8 [Rejestracja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych w stanie Illinois] 1977-1982 0
708/2/0/-/9 [Sprawozdania składane władzom stanu Illinois] 1979-1997 0
708/2/0/-/10 [I Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1951 0
708/2/0/-/11 [III, IV i V Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1955-1959 0
708/2/0/-/12 [VII, VIII i IX Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1963-1967 0
708/2/0/-/13 [X Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1969 0
708/2/0/-/14 [XI i XII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1971 0
708/2/0/-/15 [Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1976-1977 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

291

237

54

7.10

7.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.