Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1947-1950]1951-2013
Polish Home Army A K Veteran's Association The US Headquarters 1947 - 1950
1951 - 2013
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Początki organizacyjne Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na terenie Stanów Zjednoczonych związane były z działaniami podjętymi przez Wieńczysława Wagnera. W 1948 roku przybył on do USA i na podstawie upoważnienia T. Bora-Komorowskiego jako Delegat AK na USA wspomagał byłych żołnierzy AK w organizowaniu się w Koła AK. Pierwsze Oddziały Koła AK powstały w Nowej Anglii, Nowym Jorku i Chicago. W 1951 roku odbył się w Chicago I Zgromadzenie Delegatów Kół AK z USA, na którym powołano do życia Okręg Koła AK w Stanach Zjednoczonych, a na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Latoszyńskiego. Głównym zadaniem Kół AK było podtrzymywanie pamięci o działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. W związku z tym prowadzono działalność wydawniczą i organizowano obchody uroczystości związanych z Armią Krajową. Podejmowano też działalność charytatywną skierowaną do byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku Zarząd Okręgu zaangażował się w projekt utworzenia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake. Statuty sygn. 1, Zjazdy Delegatów Koła AK sygn. 2-3, Rada Naczelna Koła AK sygn. 4, komunikaty Zarządu Głównego Koła AK sygn. 5-6, Rada Naczelna Koła AK w Ameryce Północnej sygn. 7, rejestracja Koła AK i sprawozdania do władz stanowych sygn. 8-9, Zgromadzenia Okręgu Koła AK i Zjazdy Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych sygn. 10-25, skład władz Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 26, Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK sygn. 27-28, komunikaty Okręgu Koła AK sygn. 29-33, pakiety prasowe sygn. 34-39, korespondencja 40-92, „Kresy Wschodnie”, Istrebitielne Bataliony, Fundacja T. i Z. Knobel, Sojusz Północnoatlantycki, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 93-98, Sąd Koleżeński Koła AK sygn. 99-100, dokumantacja finansowa sygn. 101-102, członkowie, uprawnienia kombatanckie i odznaczenia sygn. 103-110, działalność charytatywna sygn. 111-121, oddziały i delegatury Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii sygn. 122-145, obchody uroczystości sygn. 146-158, działalność wydawnicza i wydawnictwa sygn. 159-162, wydawnictwa Kół AK w USA, Kanadzie, Australii, Anglii i Polsce sygn. 163-205, publikacje prasowe sygn. 206-228, historia Koła AK w USA, życiorysy, wspomnienia, prace historyczne sygn. 229-231, poezja i pieśni patriotyczne sygn. 232-233, spisy materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum sygn. 234, wzory sztandarów, legitymacji, odznaczeń, znaczków, monet sygn. 235, zaproszenia, dyplomy, katalogi i programy wystaw, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 236, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej sygn. 237. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/2/0/-/179 Biuletyn Informacyjny. Koło Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny, Londyn [1947-1948]1954-2000 0
708/2/0/-/40 [Korespondencja z lat 1947-1951] [1947-1950]1951 0
708/2/0/-/206 [Album z wycinkami prasowymi] [1948]1951-1972 0
708/2/0/-/2 [Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp.] [1949-1950]1951-1988 0
708/2/0/-/140 [Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Nowym Jorku - statut, korespondencja, komunikaty, listy członków, zaproszenia, wydawnictwa okolicznościowe] [1949-1950]1951-2002 0
708/2/0/-/136 [Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Nowa Anglia - korespondencja, komunikaty, listy członków, protokoły, sprawozdania] [1949-1950]1951-2004 0
708/2/0/-/4 [Rada Naczelna Koła AK - posiedzenia, komunikaty, członkowie, uchwały] [1950-1951]1951-2001 0
708/2/0/-/177 Biuletyn Informacyjny. Organ Koła B. Żołnierzy A.K. New York [1950]1951-1954 0
708/2/0/-/125 [Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Chicago, Illinois - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, protokoły] [1950]1951-1999 0
708/2/0/-/133 [Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stan Michigan - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, historia oddziału] [1950]1971-2004 0
708/2/0/-/10 [I Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1951 0
708/2/0/-/207 [Publikacje prasowe] 1951-1959 0
708/2/0/-/5 [Komunikaty Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej] 1951-1991 0
708/2/0/-/27 [Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK] 1951-1992 0
708/2/0/-/183 Biuletyn Inform[acyjny] A.K. Koło Montreal 1954-1965 1954-1965 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

291

237

54

7.10

7.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.