Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1947-1950]1951-2013
Polish Home Army A K Veteran's Association The US Headquarters 1947 - 1950
1951 - 2013
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Początki organizacyjne Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na terenie Stanów Zjednoczonych związane były z działaniami podjętymi przez Wieńczysława Wagnera. W 1948 roku przybył on do USA i na podstawie upoważnienia T. Bora-Komorowskiego jako Delegat AK na USA wspomagał byłych żołnierzy AK w organizowaniu się w Koła AK. Pierwsze Oddziały Koła AK powstały w Nowej Anglii, Nowym Jorku i Chicago. W 1951 roku odbył się w Chicago I Zgromadzenie Delegatów Kół AK z USA, na którym powołano do życia Okręg Koła AK w Stanach Zjednoczonych, a na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Latoszyńskiego. Głównym zadaniem Kół AK było podtrzymywanie pamięci o działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. W związku z tym prowadzono działalność wydawniczą i organizowano obchody uroczystości związanych z Armią Krajową. Podejmowano też działalność charytatywną skierowaną do byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku Zarząd Okręgu zaangażował się w projekt utworzenia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake. Statuty sygn. 1, Zjazdy Delegatów Koła AK sygn. 2-3, Rada Naczelna Koła AK sygn. 4, komunikaty Zarządu Głównego Koła AK sygn. 5-6, Rada Naczelna Koła AK w Ameryce Północnej sygn. 7, rejestracja Koła AK i sprawozdania do władz stanowych sygn. 8-9, Zgromadzenia Okręgu Koła AK i Zjazdy Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych sygn. 10-25, skład władz Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 26, Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK sygn. 27-28, komunikaty Okręgu Koła AK sygn. 29-33, pakiety prasowe sygn. 34-39, korespondencja 40-92, „Kresy Wschodnie”, Istrebitielne Bataliony, Fundacja T. i Z. Knobel, Sojusz Północnoatlantycki, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 93-98, Sąd Koleżeński Koła AK sygn. 99-100, dokumantacja finansowa sygn. 101-102, członkowie, uprawnienia kombatanckie i odznaczenia sygn. 103-110, działalność charytatywna sygn. 111-121, oddziały i delegatury Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii sygn. 122-145, obchody uroczystości sygn. 146-158, działalność wydawnicza i wydawnictwa sygn. 159-162, wydawnictwa Kół AK w USA, Kanadzie, Australii, Anglii i Polsce sygn. 163-205, publikacje prasowe sygn. 206-228, historia Koła AK w USA, życiorysy, wspomnienia, prace historyczne sygn. 229-231, poezja i pieśni patriotyczne sygn. 232-233, spisy materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum sygn. 234, wzory sztandarów, legitymacji, odznaczeń, znaczków, monet sygn. 235, zaproszenia, dyplomy, katalogi i programy wystaw, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 236, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej sygn. 237. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/2/0/-/196 Biuletyn Informacyjny. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa 1990-2002 0
708/2/0/-/197 Echo 166. Informator Klubu 3. Kompanii przy Środowisku Batalionu "Kiliński" w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Warszawa 1991-1992 0
708/2/0/-/198 Związek Żołnierzy Armii Krajowej Informator Oddziału Krakowskiego 1989-1990 0
708/2/0/-/199 Informator AK. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kraków - Oddział Kraków 1998 0
708/2/0/-/200 Biuletyn Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Toruń 1990-1997 0
708/2/0/-/201 Biuletyn Informacyjny Małopolski 1989-1992 0
708/2/0/-/202 Komunikaty Oszmiańskiej 8 Brygady TUR Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego 1990 0
708/2/0/-/203 Kwartalnik Stowarzyszenia "Łagierników" Żołnierzy AK, Warszawa 1996-1997 0
708/2/0/-/204 Powstaniec Warszawski. Biuletyn Informacyjny Związku Powstańców Warszawskich 1990-1996 0
708/2/0/-/205 Wykus 2003. Jednodniówka wydana staraniem Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY-NURT i Obwodu Świętokrzyskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Starachowice 2003 0
708/2/0/-/206 [Album z wycinkami prasowymi] [1948]1951-1972 0
708/2/0/-/207 [Publikacje prasowe] 1951-1959 0
708/2/0/-/208 [Publikacje prasowe] 1960-1969 0
708/2/0/-/209 [Publikacje prasowe] 1970-1979 0
708/2/0/-/210 [Publikacje prasowe] 1980-1982 0
1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16

Amount of archival material

291

237

54

7.10

7.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.