Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polsko-Kanadyjski Komitet Tysiąclecia

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1960-1968 [1975]
Polish Canadian Millennium Committee 1960 - 1968
1975 - 1975
- brak danych - tak
- - - polski
angielski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Polsko-Kanadyjski Komitet Tysiąclecia powstał w 1960 r. z siedzibą w Toronto. Głównym jego celem było aktywne włączenie się polonii kanadyjskiej w obchody tysiąclecia państwa polskiego poprzez ufundowanie jednej ze szkół w Polsce. Deklaracja fundatorska podpisana w 1961 roku ustalała, że będzie to Szkoła Zawodowa z internatem w Opolu. Komitet zobowiązał się zebrać na ten cel kwotę 100 tysięcy dolarów. Władzami Komitetu były: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Prezydium i Komisja Rewizyjna. Komitet działał aż do 1968 roku i utrzymywał ścisłe kontakty z władzami PRL. Statut Komitetu, Deklaracja fundatorska, Protokół z ogólnopolonijnego zjazdu delegatów z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, 22 maja 1960 r.; Walne zjazdy; Sprawozdania finansowe Komitetu z lat 1960-1968; Sprawozdania Lokalnego Komitetu PKKT w Toronto; Odezwy Komitetu; Aplikacje członkowskie; Potwierdzone czeki z wpływami; Czyste druki: cegiełki, aplikacje, blankiety wpłat; Korespondencja z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kanadzie i władzami w kraju; Korespondencja z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną; korespondencja różna; Lista honorowa budowniczych szkoły tysiąclecia w Opolu; dokumentacja związana z wycieczkami do Polski; Drukowane wydawnictwa Komitetu; Druki Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną. - brak danych -

Amount of archival material

31

31

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.