Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polsko-Amerykański Klub na Półwyspie, Redwood City, Kalifornia

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1958-1984
The Polish American Club of the Penisula, Redwood City, California 1958 - 1984
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - samopomoc polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Polsko-Amerykański Klub na Półwyspie w Redwood City w Kalifornii został zarejestrowany w biurze Sekretarza Stanu Kalifornia, dnia 2 listopada 1953 roku. Członkami założycielami byli: Mary Janusz, Stephanie Zimnicki, E. Butkin, Walter Stepien i Irene Stelmach. Głównym celem klubu była promocja, rozwój i zachęta jego członków do pracy dla dobra społeczności oraz samokształcenie w zakresie znajomości prawa i obowiązujących przepisów administracyjnych, co powinno przyczynić się do bycia dobrymi obywatelami amerykańskimi. Klub był organizacją non-profit i utrzymywał się tylko ze składek członkowskich. Przez cały okres swojego istnienia prowadził szeroko zakrojoną akcję pomocy dla innych organizacji polonijnych i ludzi prywatnych, poprzez przekazywanie donacji. Był też członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Został rozwiązany 4 listopada 1984 r. Rejestracja Klubu w stanie Kalifornia sygn. 1, sprawozdania składane władzom stanowym sygn. 2, członkostwo w KPA sygn. 3, zawiadomienia o zebraniach członków sygn. 4, korespondencja sygn. 5, działalność charytatywna sygn. 6, dokumentacja finansowa sygn. 7, księgi przychodów i rozchodów sygn. 8-9, księga opłat członków sygn. 10, wyciągi bankowe sygn. 11, książeczki czekowe sygn. 12. - brak danych -

Amount of archival material

12

12

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.