^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rejestrecja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan w stanie Michigan oraz sprawozdania składane władzom stanowym]

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
dokumentacja aktowa 2
Incorporation of Polish Home Army Veteran's Circle Michigan's Division in Michigan state and reports submitted to state authorities
1952-2004

1952 - 2004
angielski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy druk maszynopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.