Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1945-1951]1952-2006
Polish Home Army Veterans' Circle Michigan's Division 1945 - 1951
1952 - 2006
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Pierwsze nieudana próba zorganizowania Koła AK w stanie Michigan została podjęta pod koniec lat 40-tych XX wieku przez Krystynę Jaroszewicz. Dopiero w 1951 r. udało się zorganizować byłych Akowców na rzecz działalności w Kole AK. W 1952 r. organizacja została formalnie zarejestrowana w stanie Michigan. Od początku swojej działalności organizacja była aktywna na polu działalności kulturalno-oświatowej. Już w latach 50-tych Koło AK na stan Michigan przyznawało własną nagrodę literacką. Ponadto dzięki współpracy z lokalnym radiem nadawało audycje o tematyce patriotycznej. Koło prowadziło również działalność charytatywna. Początkowo była ona skierowana do byłych żołnierzy Armii Krajowej mieszkających w Niemczech i Francji. Zaś na początku lat 80-tych dzięki współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Michigan rozszerzono ją na rzecz osób zamieszkałych w Polsce. Ponadto we współpracy z Fundacją AK Koło na Metropolię Detroit zorganizowało Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake. Statuty sygn. 1, rejestracja Koła sygn. 2, członkostwo w Kongresie Polonii Amerykańskiej sygn. 3, Zgromadzenia Okręgu Koła AK w USA sygn. 4-6, „Sprawa Amerykańska” sygn. 7, Zgrupowanie AK „Białowieża” sygn. 8, Walne Zebrania sygn. 9, listy członków Koła oraz ich weryfikacja sygn. 10-12, listy członków Zarządu, protokoły Zebrań oraz sprawozdania Zarządu sygn. 13-16, komunikaty, zaproszenia oraz korespondencja Zarządu sygn. 17-32, ankiety na temat działalności Koła sygn. 33, Komisja Rewizyjna sygn. 34, dokumentacja finansowa sygn. 35-38, postępowanie przed Sądem Koleżeńskim sygn. 39, Komisja Porozumiewawcza AK sygn. 40, sprawa sądowa Koła AK sygn. 41, pomoc materialna osobom będącym w potrzebie sygn. 42-63, Obchody Rocznic sygn. 64-65, audycje radiowe Koła AK sygn. 66, publikacje prasowe sygn. 67-72, historia Koła oraz przyznawanej Nagrody Literackiej sygn. 73-75, dyplomy, zaproszenia, programy, wzory odznaczeń, emblematy sygn. 76-78, protokoły Walnych Zgromadzeń Koła AK we Francji sygn. 79, Środowisko Żołnierzy Batalionu AK „Zaremba-Piorun” sygn. 80-81, regulamin Koła Przyjaciół Armii Krajowej na stan Michigan sygn. 82, konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim sygn. 83, wykaz organizacji kombatanckich i stowarzyszeń sygn. 84, kartki pocztowe sygn. 85. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/3/0/-/1 [Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami] 1957-2004 0
708/3/0/-/2 [Rejestrecja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan w stanie Michigan oraz sprawozdania składane władzom stanowym] 1952-2004 0
708/3/0/-/3 [Przynależność Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan do Kongresu Polonii Amerykańskiej] 1952-1971 0
708/3/0/-/4 [XI Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych odbyte w dniach 4-6 września 1971 r. w Detroit] 1971 0
708/3/0/-/5 [XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych odbyte w dniach 7-9 sierpnia 1992 r. w Orchard Lake] 1992 0
708/3/0/-/6 [Rozliczenie finansowe XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych] 1992-1993 0
708/3/0/-/7 ["Sprawa amerykańska" - konflikt w Kole Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych] 1975-1988 0
708/3/0/-/8 [Zgrupowanie AK "Białowieża" - zjazdy byłych żołnierzy Armii Krajowej z USA i Kanady] 1969-1979 0
708/3/0/-/9 [Walne Zebrania Koła AK Oddział na Stan Michigan] 1955-2005 0
708/3/0/-/10 [Listy członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan 1953-2004 0
708/3/0/-/11 [Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do K] 1954-2002 0
708/3/0/-/12 [Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od L do Z] 1952-2004 0
708/3/0/-/13 [Listy członków Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan] b.d. 0
708/3/0/-/14 […] Zebrania Zarządu [Koła AK Oddział na Stan Michigan] 1954-1956 0
708/3/0/-/15 [Protokoły i sprawozdania z Zebrań Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan] 1958-1995 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

268

85

183

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.