Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polska Misja Wojskowa w Kanadzie

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1941-1944[1945-1948]
Polish Military Mission in Canada 1941 - 1944
1945 - 1948
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - jednostki wojskowe polski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Zabiegi dyplomatyczne zmierzające do zorganizowania na terenie Kanady rekrutacji obywateli polskich zostały podjęte już w 1939 roku przez ówczesnego konsula Jana Pawlicę, skończyły się jednak one niepowodzeniem. Dopiero w styczniu 1940 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady poinformowało, że nie ma nic naprzeciw rekrutacjim jednak nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z tą akcją. W lipcu 1940 r. przybyła zatem do Kanady Polska Misja Wojskowa na czele z płk. Franciszkiem Rola-Arciszewskim. Porozumienie między strona polską a kanadyjską w sprawie utworzenia polskich sił zbrojnych, nastąpiło dokładnie 24 lutego 1941 r. i zawierało szczegółowe warunki zaciągu. Obóz Rekrutacyjny został założony w Windsor, tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi i rozpoczął działalność w maju 1941 r. Obóz Szkoleniowy powstał natomiast w miejscowości Owen Sound, na północny-zachód od Toronto. Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w Kandzie został gen. Bronisław Duch, który przybył do Kanady w lipcu 1941 r. a szefem Misji Wojskowej został płk. Stefan Sznuk, dotychczasowy szef Misji Lotniczej. Już w maju 1942 r. Polska Misja Wojskowa w Kanadzie została zlikwidowana. Jej agendy przejął płk. S. Sznuk, który dalej prowadził rekrutację tylko do lotnictwa. Obóz rekrutacyjny w Windsor zamknieto w marcu 1943 r. pozostawiając na miejscu kilku oficerów i szeregowych celem przeprowadzenia likwidacji. Ostateczna likwidacja Obozu nastąpiła 20 maja 1944 r. do Wojska Polskiego w Kanadzie zgłosiło się około 1250 ochotników, w większości obywateli amerykańskich. Regulacje dotyczące poboru do Armii Polskiej w Kanadzie sygn. 1-2, korespondencja sygn. 3, działalność kwatermistrzowska sygn. 4, dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Armii Polskiej sygn. 5-6, transport żołnierzy do Wielkiej Brytanii sygn. 7, demobilizacja żołnierzy po wojnie sygn. 8, Ośrodek Rekrutacyjny w Windsor – rozkazy dzienne, korespondencja, raport o stanie sygn. 9-13, Obóz w Owend Sound – rozkazy dzienne sygn. 14-15, formularze doświadczenia zawodowego i wykształcenia sygn. 16, karty rejestracyjne i świadectwa badań medycznych poborowych sygn. 17, karty ewidencyjne żołnierzy sygn. 18-38, szkoła lotnicza w Malton sygn. 39, kopie dokumentów sygn. 40, plakat werbunkowy sygn. 41. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/30/0/-/1 [Stanowisko władz kanadyjskich wobec działalności rekrutacyjnej władz polskich w Kanadzie] 1942-1943 0
708/30/0/-/2 [Wytyczne w sprawie poboru do Armii Polskiej w Kanadzie] 1941-1942 0
708/30/0/-/3 [Korespondencja w sprawie indywidualnych osób] 1944 0
708/30/0/-/4 [Działalność kwatermistrzowska] 1943-1944[1945] 0
708/30/0/-/5 [Dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Wojska Polskiego cz. 1] 1941-1943 0
708/30/0/-/6 [Dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Wojska Polskiego cz. 2] 1941-1943 0
708/30/0/-/7 [Transport żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z Kanady do Wielkiej Brytanii] 1942-1944[1945] 0
708/30/0/-/8 [Demobilizacja żołnierzy, którzy wstąpili do Wojska Polskiego w Kanadzie] 1946-1948 0
708/30/0/-/9 [Polskie Jedonostki Zbrojne w Kanadzie Stacja Zborna w Windsor - rozkazy dzienne] 1941 0
708/30/0/-/10 [Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - korespondencja] 1941-1943 0
708/30/0/-/11 [Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - rozkazy dzienne] 1941 0
708/30/0/-/12 [Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - rozkazy dzienne] 1942 0
708/30/0/-/13 [Raporty o stanie Ośrodka Rekrutacyjnego Wojska Polskiego w Windsor, Ontario] 1943 0
708/30/0/-/14 [Dowództwo Obozu im. Tadeusza Kościuszki w Owen Sound, Ontario - rozkazy dzienne] 1941 0
708/30/0/-/15 [Komenda Garnizonu Wojska Polskiego w Owen Sound, Ontario - rozkazy dzienne] 1942 0
1 2 3

Amount of archival material

41

41

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.