Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Redakcja Dziennika Związkowego - Polish Daily Zgoda

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1968-1992
- brak danych - 1968 - 1992
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja polski
angielski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Dziennik Związkowy - Polish Daily zgoda jest jedną z najstarszych gazet wydawanych w języku polskim w Stanach Zjednoczonych, a zarazem organem prasowym Związku Narodowego Polskiego. Pierwszy numer ukazał się 15 stycznia 1908 roku. Redaktorem pisma został prezes ZNP Franciszek Hieronim Jabłoński. Co prawda ZNP już od 1881 roku wydawał tygodnik Zgoda, lecz szybki wzrost liczby emigrantów polskiego pochodzenia spowodował, iż postanowiono wydawać również gazetę codzienną. Decyzja taka została podjęta na 17 Sejmie ZNP odbytym w Baltimore, w 1907 roku, chociaż nie obyło się bez ostrych sprzeciwów niektórych delegatów. Kolejnymi redaktorami gazety byłi: Jan Przyprawa, Stanisław Zaklikiewicz, Karol Piątkiewicz, Jan F. Krawiec i J.F. Białasiewicz. Całkowite rozdzielenie Dziennika Związkowego od Zgody nastąpiło w 1968 roku. Stan prenumeraty gazety za lata 1982-1989, wykazy zwrotów za prenumeratę, ankiety prenumeratorów, korespondencja i listy do redakcji z lat 1968-1992 - w tym: od organizacji polonijnych i z Polski w sprawie umieszczenia w gazecie sprawozdan z działalności, informacji o odbywających się imprezach i spotkaniach, głosy w dyskusji, od osób prywatnych w sprawie odpowiedzi na zamieszcozne w gazecie artykuły, prośby o wydrukowanie tekstów, wspomnień lub wierszy, od osób prywatnych z Polski najczęściej w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o pomoc materialną, nawiązanie kontaktów z polonią czy załatwienie pracy w Ameryce; materiały prasowe z róznych organizacji i instytucji; zaproszenia przychodzące do redakcji; teczki z materiałami (najczęściej wycinkami z gazet) dotyczące znanych osób; teksty do wydrukowania w gazecie po korekcie - maszynopisy - z lat 1989-1991. - brak danych -

Amount of archival material

189

189

0

7.20

7.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.