Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1943-1948
Catholic League for Religious Assistance to Poland 1943 - 1948
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - religijne polski
angielski
inne pomoce No - brak danych -
Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce została powołana na zjeździe duchowieństwa w Buffalo, w dniach 18-19 maja 1943 r. W skład pierwszego Zarządu weszli: sędzia Mikołaj Gronkowski - prezes, Klara Świeczkowska - vice prezes, ks. Edward Szumal - sekretarz, ks. Bp Stanisław Woźnicki - skarbnik. Siedzibą Ligi katolickiej było Detroit. W krótkim czasie zorganizowano 305 oddziałów, które zajmowały się zbiórką pieniędzy, przyborów i naczyń kościelnych. Od 1944 r. oddziały Ligi Katolickiej powoływano również w innych diecezjach, poza detriocką. Na pierwszym zjeździe Ligi we wrześniu 1944 r. uchwalono tekst konstytucji, który określał cele i zadani Ligi: utrwalania zasad wiary katolickiej wśród własnego społeczeństwa, podtrzymywanie szacunku dla demokratycznych instytucji i prawnie usankcjonowanej władzy krajowej, popierać i wspomagać organizacje polskie i Polskie Seminarium w Orchard Lake, pomagać hierarhii kościelnej w kraju, pomagać w odbudowie zniszczonych kościołów, zaopatrywac je w niezbędne sprzęty. Liga kontynuowała swoją działalność po zakończeniu II wojny światowej i kontynuuje ciągle nawet ją rozszerzając. Utrzymuje w Rzymie Instytut Polski i Kolegium Polskie, pomaga Seminarium Polskiemu w Paryżu, przekazała znaczne fundusze na zorganizowanie Katolickiej Agencji Informacyjnej. W sumie od 1943 do 2005 roku na pomoc kościołowi katolickiemu w Polsce Liga katolicka przekazał sumę ponad 100 milionów dolarów. Dokumentacja i materiały z odbytych konwencji i zjazdów, sprawozdania skarbnika, protokoły posiedzeń dyrektoriatu, notatki sprawozdań sekretarza krajowego, sprawozdania sekretarza, komunikaty prasowe, deklaracje rad diecezjalnych, oddziały Ligi w parafiach, listy z podziękowaniami za pomoc, korespondencja. - brak danych -

Amount of archival material

21

21

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.