Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1987-2005
Polish Home Army Foundation, Metropolis Detroit Circle 1987 - 2005
- brak danych - tak
instytucje finansowe - fundacje polski
angielski
spis roboczy No - brak danych -
Koło Fundacji Armii Krajowej w Metropolii Detroit zostało założone z inicjatywy Zdzisławy Romańskiej i Ludwika Borowskiego we wrześniu 1987 roku. Głównym zadaniem Fundacji było szerzenie wiedzy na temat II wojny światowej oraz działalności Armii Krajowej w Polsce. Fundacja miała prowadzić nie tylko działalność edukacyjno-popularyzatorską (pomoc w publikacjach, stypendia, materiały dla szkół), ale również postawiono sobie za cel zabezpieczenie pamiątek i dokumentów Armii Krajowej. Dlatego też Fundacja we współpracy z Kołem Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na stan Michigan powołała do życia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake instytucję, która miała gromadzić zbiory związane z działalnością Armii Krajowej. Ponadto Fundacja prowadziła działalność charytatywną m.in. wspomagała finansowo fundacje działające na rzecz byłych żołnierzy AK w Polsce. Seria I – Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit – statuty fundacji sygn. 1, Zjazdy Okręgu Fundacji sygn. 2, protokoły i sprawozdania z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu sygn. 3, listy członków sygn. 4, sprawozdania z działalności sygn. 5, korespondencja sygn. 6-9, dokumenty finansowe sygn. 10, historia i cele fundacji sygn. 11, spadek po L. Borowskim sygn. 12, działalność charytatywna sygn. 13, zaproszenia 14, ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację sygn. 15, Głos Fundacji A.K. sygn. 16, Seria II – Komitet Muzeum Armii Krajowej – sprawozdania Komitetu sygn. 17, korespondencja i komunikaty sygn. 18-20, dokumenty finansowe sygn. 21, darowizny na rzecz Muzeum A.K. sygn. 22-27, publikacje prasowe sygn. 28, historia Muzeum A.K. sygn. 29, kradzież karabinu maszynowego „Błyskawica” z wystawy sygn. 30, Jednodniówka sygn. 31, regulaminy muzeum sygn. 32, spisy eksponatów sygn. 33, Seria III (nieopracowana) – Materiały archiwalne przekazane do Muzeum Armii Krajowej – ułożone alfabetycznie wg nazwisk darczyńców sygn. 34-85. - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Komitet Muzeum Armii Krajowej
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/4/0/2/17 [Sprawozdania Komitetu Pokoju Pamiątek Armii Krajowej oraz Komitetu Muzeum Armii Krajowej za lata 1988-2004] 1988-1997 0
708/4/0/2/18 [Korespondecja i komunikaty] 1987-1989 0
708/4/0/2/19 [Korespondecja i komunikaty] 1990-1996 0
708/4/0/2/20 [Korespondecja i komunikaty] 1997-2002 0
708/4/0/2/21 [Dokumentacja finansowa] 1989-1996 0
708/4/0/2/22 [Darowizny pieniężne na rzecz Muzeum Armii Krajowej] 1989-2005 0
708/4/0/2/23 [Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do D] 1989-2002 0
708/4/0/2/24 [Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od F do J] 1989-2001 0
708/4/0/2/25 [Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od K do M] 1989-2000 0
708/4/0/2/26 [Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od N do R] 1989-2003 0
708/4/0/2/27 [Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od S do Z] 1989-2003 0
708/4/0/2/28 [Publikacje prasowe] 1989-1994 0
708/4/0/2/29 [Historia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake] 1991-1998 0
708/4/0/2/30 [Kradzież karabinu maszynowego "Błyskawica" z wystawy w Detroit Public Library organizowanej we współpracy z Muzeum AK] b.d. 0
708/4/0/2/31 Jednodniówka. Poświecenie Pokoju Pamiątek Armii Krajowej w Orchard Lake, Michigan 1989 0
1 2

Amount of archival material

85

33

52

1.70

0.30

1.40

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.