Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1987-2005
Polish Home Army Foundation, Metropolis Detroit Circle 1987 - 2005
- brak danych - tak
instytucje finansowe - fundacje polski
angielski
spis roboczy No - brak danych -
Koło Fundacji Armii Krajowej w Metropolii Detroit zostało założone z inicjatywy Zdzisławy Romańskiej i Ludwika Borowskiego we wrześniu 1987 roku. Głównym zadaniem Fundacji było szerzenie wiedzy na temat II wojny światowej oraz działalności Armii Krajowej w Polsce. Fundacja miała prowadzić nie tylko działalność edukacyjno-popularyzatorską (pomoc w publikacjach, stypendia, materiały dla szkół), ale również postawiono sobie za cel zabezpieczenie pamiątek i dokumentów Armii Krajowej. Dlatego też Fundacja we współpracy z Kołem Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na stan Michigan powołała do życia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake instytucję, która miała gromadzić zbiory związane z działalnością Armii Krajowej. Ponadto Fundacja prowadziła działalność charytatywną m.in. wspomagała finansowo fundacje działające na rzecz byłych żołnierzy AK w Polsce. Seria I – Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit – statuty fundacji sygn. 1, Zjazdy Okręgu Fundacji sygn. 2, protokoły i sprawozdania z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu sygn. 3, listy członków sygn. 4, sprawozdania z działalności sygn. 5, korespondencja sygn. 6-9, dokumenty finansowe sygn. 10, historia i cele fundacji sygn. 11, spadek po L. Borowskim sygn. 12, działalność charytatywna sygn. 13, zaproszenia 14, ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację sygn. 15, Głos Fundacji A.K. sygn. 16, Seria II – Komitet Muzeum Armii Krajowej – sprawozdania Komitetu sygn. 17, korespondencja i komunikaty sygn. 18-20, dokumenty finansowe sygn. 21, darowizny na rzecz Muzeum A.K. sygn. 22-27, publikacje prasowe sygn. 28, historia Muzeum A.K. sygn. 29, kradzież karabinu maszynowego „Błyskawica” z wystawy sygn. 30, Jednodniówka sygn. 31, regulaminy muzeum sygn. 32, spisy eksponatów sygn. 33, Seria III (nieopracowana) – Materiały archiwalne przekazane do Muzeum Armii Krajowej – ułożone alfabetycznie wg nazwisk darczyńców sygn. 34-85. - brak danych -

Amount of archival material

85

33

52

1.70

0.30

1.40

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.