Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum majora Mariana Lisowskiego

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1909-1986
Major Marian Lisowski Papers 1909 - 1986
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
rosyjski
francuski
włoski
angielski
bez ewidencji No - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
Marian Lisowski urodził się 18 grudnia 1897 r. W trakcie I wojny światowej został wcielony do wojska austriackiego i brał udział w walkach na froncie włoskim. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie kontynuował karierę wojskową. Po ukończeniu w 1928 r. Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu został wykładowcą na tej uczelni. W latach 30-tych został przeniesiony do działalności kontrwywiadowczej. Po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR przez Rumunię i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił w szeregi wojska. Po wojnie w 1947 roku przybył do Kanady. Pracował jako niewykwalifikowany robotnik w fabryce atramentu, urzędnik w kancelarii parafialnej oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zmarł 22 czerwca 1985 roku. Dokumenty osobiste sygn. 1, korespondencja sygn. 2, twórczość własna, recenzje sygn. 3-11, twórczość innych autorów sygn. 12-16, wycinki prasowe sygn. 17, zbiory religijne sygn. 18, dokumenty osobiste brata Mieczysława Lisowskiego sygn. 19, kartki pocztowe sygn. 20, albumy ze zdjęciami sygn. 21-22. - brak danych -

Amount of archival material

115

22

93

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.