Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum księdza profesora Józefa Swastka

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1927-1976
- brak danych - 1927 - 1976
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
angielski
bez ewidencji No - brak danych -
Józef Vincent Swastek urodził się 10 marca 1913 roku. Był pierwszym archiwistą w Archiwum Polonii w Orchard Lake Schools, wykładał historię kościoła i historie polonii, był redaktorem "Polish American Studies" a wcześniej archiwistą metropolii detroickiej. Autor około 200 prac i artykułów z zakresu historii polonii amerykańskiej. Autor pierwszego przewodnika po zbiorach Archiwum Polonii w Orchard Lake. Zmarł 5 września 1977 roku. Materiały rękopiśmienne i maszynopisy prac ks profesora Józefa Swastka. Notatki i konspekty zajęć ze studentami Seminarium z historii Stanów Zjednoczonych, Europy, Polski i historii kościoła. Testy przygotowywane dla studentów, podsumowania semsetrów, prace seminaryjne studentów z poszczególnych zagadnień. Wycinki dotyczące spraw polskich i polonijnych (głównie dotyczące jednak spraw związanych z Seminarium, jego założycielem księdzem Józefem Dąbrowskim i zbiorami biblioteczno-archiwalnymi z "Sodalis Polonia" i "Polish American Studies"). Wydawnictwa okolicznościowe, zaproszenia, sprawy dotyczące alumnów, materiały z konferencji i kongresów, korespondencję, teczka zawierająca dane biograficzne i wycinki prasowe o księdzu Franciszku Bolku. - brak danych -

Amount of archival material

160

0

160

4.50

0.00

4.50

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.