Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 6 w Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1922-1930], 1931-2009
Polish Army Veterans' Association of America, District 6 1922 - 1930
1931 - 2009
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz drukowany No - brak danych -
Okręg 6 Stowarzyszenia Wteranów Armii Polskiej w Ameryce zorganizowany został 22 lutego 1931 roku, z inicjatywy członków Placówki 7 w Detroit. Pierwszy zjazd odbył się w siedzibie Placówki 7 w Detroit, 29 marca 1931 r. 23 września 1931 r. uchwalono urządzenie zbiórki na rzecz Funduszu Inwalidzkiego im. Ignacego Paderewskiego zwanej Bławatkiem. W 1932 r. z pomocą Ligi Spraw Polskich zakupiono farmę dla weteranów inwalidów, otworzono tam dom opieki, który nazwano Schroniskiem w Parku Wanda. Celem założenia Okręgu było zespolenie wysiłków Placówek dla wzmożonej pomocy inwalidom wojennym, pomocy żołnierzom polskim, rozwojowi oświaty polskiej. Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/8/0/-/136 Pamiętnik jubileuszu 15-lecia założenia Placówki 16-tej S.W.A.P. 1936 0
708/8/0/-/137 Pamiętnik poświęcenia sztandarów Placówki nr .21 S.W.A.P. [1925] 0
708/8/0/-/138 Księga pamiątkowa w pierwszą rocznicę połączenia Placówek 21 i 201 1984 0
708/8/0/-/139 Jubileusz 10-lecia Korpusu Pomocniczego nr. 34 w Pittsburghu przy Placówce nr. 16 S.W.A.P. 1940 0
708/8/0/-/140 Pamiętnik i program dziesięciolecia Placówki 25 Korpusu Pomocniczego S.W.A.P. 1940 0
708/8/0/-/141 Pamiętnik Placówki nr. 36 S.W.A.P. w Ameryce [1925] 0
708/8/0/-/142 Pamiętnik 30-lecia Organizacji Armii Polskiej w Ameryce S.W.A.P. Placówka 37 1948 0
708/8/0/-/143 Program jubileuszowy z okazji 25-lecia Placówki 41 S.W.A.P. 1947 0
708/8/0/-/144 Program bankietu jubileuszowego z okazji piątej rocznicy istnienia Placówki 60 S.W.A.P. 1938 0
708/8/0/-/145 Pamiętnik i program wydany z okazji pięcioletniej rocznicy istnienia Korpusu Pomocniczego Placówki 59 przy Placówce 60 S.W.A.P. 1937 0
708/8/0/-/146 Pamiętnik i program 15-to lecia Placówki 61 S.W.A.P. 1937 0
708/8/0/-/147 Pamiętnik i program 15-to lecia Placówki 83 S.W.A.P. 1939 0
708/8/0/-/148 Pamiętnik 40-to letniej rocznicy założenia Placówki 90-tej S.W.A.P. 1966 0
708/8/0/-/149 15-to lecie Placówki nr. 95 i Korpusu Pomocniczego S.W.A.P. 1948 0
708/8/0/-/150 Pamiętnik 50 lat S.W.A.P. w Ameryce Placówka 95 1983 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

169

169

166

1.50

1.50

0.12

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.