Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 6 w Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1922-1930], 1931-2009
Polish Army Veterans' Association of America, District 6 1922 - 1930
1931 - 2009
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz drukowany No - brak danych -
Okręg 6 Stowarzyszenia Wteranów Armii Polskiej w Ameryce zorganizowany został 22 lutego 1931 roku, z inicjatywy członków Placówki 7 w Detroit. Pierwszy zjazd odbył się w siedzibie Placówki 7 w Detroit, 29 marca 1931 r. 23 września 1931 r. uchwalono urządzenie zbiórki na rzecz Funduszu Inwalidzkiego im. Ignacego Paderewskiego zwanej Bławatkiem. W 1932 r. z pomocą Ligi Spraw Polskich zakupiono farmę dla weteranów inwalidów, otworzono tam dom opieki, który nazwano Schroniskiem w Parku Wanda. Celem założenia Okręgu było zespolenie wysiłków Placówek dla wzmożonej pomocy inwalidom wojennym, pomocy żołnierzom polskim, rozwojowi oświaty polskiej. Konstytucja i regulaminy S.W.A.P. - sygn. 1, walne zjazdy S.W.A.P. - sygn. 2-14, zjazdy 6 Okręgu S.W.A.P. - sygn. 15-65, protokoły z posiedzeń - sygn. 66-71, sprawozdania zarządu - sygn. 72, korespondencja - sygn. 73-79, dokumentacja finansowa - sygn. 80-83, sprawozdanie finansowe - sygn. 84, postępowanie przed sądem Honorowym Okręgu 6 - sygn. 85, wykazy osób sprawujących funkcje we władzach Okręgu 6 - sygn. 86, sprawozdania składane prze Placówki do Okręgu - sygn. 87, dom Weterana-Inwalidy w Wanda Park - sygn. 88, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz weteranów - sygn. 89, jubileusze - sygn. 90-161, wycinki prasowe - sygn. 162, obchody, uroczystości, zaproszenia - sygn. 163, dyplomy - sygn. 164, historia Okręgu 6 - sygn. 165, księgi gości - sygn. 166-167, dokumenty osobiste Jana i Julii Pelów - sygn. 168, protokoły posiedzeń placówek 5, 17, 31 - sygn. 169. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
708/8/0/-/106 Uczestnikom czynu zbrojnego Okręgu III S.W.A.P. w Pittsburghu. 60 ta rocznica Niebieskiej Armii we Francji. 1978 0
708/8/0/-/107 Pielgrzymka w 64 tą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1981 0
708/8/0/-/108 Pielgrzymka w 67 tą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1984 0
708/8/0/-/109 70 ta rocznica czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej 1987 0
708/8/0/-/110 Pielgrzymka w 71-ą rocznicę czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej i powstania polsko-amerykańskiego Komitetu Obywatelskiego w Buffalo, New York 1988 0
708/8/0/-/111 Sprawozdanie z kampanii prowadzonej przez S.W.A.P. w Ameryce. [1922] 0
708/8/0/-/112 9-ty bal weteranów S.W.A.P. 1998 0
708/8/0/-/113 Jubileusz 80-lecia S.W.A.P. w Ameryce 2001 0
708/8/0/-/114 Pamiętnik jedenastego zjazdu Okręgu I-ego i Korpusów Pomocniczych S.W.A.P. w South Bend, Indiana 1941 0
708/8/0/-/115 Pamiętnik 22-go zjazdu Okręgu I-ego S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1952 0
708/8/0/-/116 Pamiętnik 27-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu I-go S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1957 0
708/8/0/-/117 51 koleżeński zjazd Okręgu I-go S.W.A.P. i Korpusów Pomocniczych 1981 0
708/8/0/-/118 Pamiętnik z okazji bankietu na cześć kolegi Józefa Klimek wydanego przez Okręg II S.W.A.P. i Korpusy Pomocnicze 1954 0
708/8/0/-/119 Pamiętnik 40-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu II-go S.W.A.P. i 32-go Korpusów Pomocniczych Pań 1970 0
708/8/0/-/120 Pamiętnik 44-go zjazdu koleżeńskiego Okręgu II-go S.W.A.P. i 36-go Korpusów Pomocniczych Pań 1974 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

169

169

166

1.50

1.50

0.12

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.