Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka nr. 7 im. miasta Lwów w Detroit

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - [1917-1920], 1921-1998
Polish Army Veterans\' Association of America, Post 7 "Lwów" 1917 - 1920
1921 - 1998
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz drukowany No - brak danych -
16 lipca 1920 roku w dwa miesiące po przybyciu z Polski trzeciego trasportu zdemobilizowanych ochotników z Ameryki, powstaje w Detroit Klub Weteranów Armii Gen. Hallera. Inicjatoraki założenia klubu są: Szczepan Sidor, Marian Jackowicz i Jan Żbikowski. 10 czerwca 1921 roku Klub przystąpił do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i stał się jego Placówką nr 7. 14 listopada 1926 r. powstał przy Placówce Korpus Pomocniczy Pań. 26 marca 1936 r. powstaje przy Placówce Związek Przyjaciół. W marcu 1939 r. miasto Lwów ofiarowało Placówce sztandar, wykonany przez lwowskie harcerki. Od tego momentu Placówka przyjęła do swej nazwy miano "imienia miasta Lwów". Celem klubu była koleżeńska samopomoc, opieka nad inwalidami i chorymi kolegami, obrona interesów Polski oraz dobrego imienia i godności żołnierza Polskiego. Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków - sygn. 1, statuty S.W.A.P. - sygn. 2, sprawozdania z działalności - sygn. 3, listy delegatów na zjazd 6 Okręgu - sygn. 4, raporty organizacyjne i finansowe - sygn. 5, protokoły z posiedzeń - sygn. 6-21, sprawozdania zarządu - sygn. 22, korespondencja - sygn. 23-34, postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim - sygn. 35, dokumentacja finansowa - sygn. 36-52, umowa na remont budynku - sygn. 53, umowy ubezpieczeniowe - sygn. 54, listy członków - sygn. 55-56, materiały dotyczące członków - sygn. 57-61, składki członkowskie - sygn. 62-66, fundusz inwalidów - sygn. 67-68, darownizny Rady Polonii - sygn. 69, zbiórka funduszy dla miasta Lwowa - sygn. 70, jubileusze placówki - sygn. 71-77, wycinki prasowe - sygn. 78-81, katalog książek biblioteki - sygn. 82, księga pamiątkowa - sygn. 83, historia placówki - sygn. 84, zaproszenia, uroczystości - sygn. 85, listy adresowe - sygn. 86, protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 87-90, dokumenatcja finnasowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 91, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 92-94, historia Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 95, albumy T. Kowalskiego i E. Wajszczuka - sygn. 96-97. - brak danych -

Amount of archival material

109

97

12

2.22

2.20

0.02

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.