Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka nr. 74 im. gen. Władysława Andersa w Toledo

Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake
- brak danych - 1928-1996
- brak danych - 1928 - 1996
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
angielski
inwentarz drukowany No - brak danych -
Dnia 4 marca 1922 roku z inicjatywy Wawrzyńca Paszka odbyło się w Sokolni pierwsze zebranie organizacyjne weteranów Armii Polskiej. W dniu 24 marca 1922 roku uchwalnono przystąpienie do istniejącego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Nowopowstała Placówka w dzielnicy Lagrange w Toledo otrzymała numer 74. 6 grudnia 1931 roku zorganizowano Korpus Pomocniczy Pań przy Placówce 74. W 1940 roku przy Placówce powstaje Związek Przyjaciół. W 1971 roku nadano nazwę Placówka 74 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce imienia Generała Władysława Andersa. Głównym celem Placówki było utrzymanie dobrego imienia żołnierza polskiego, praca dla weterana-inwalidy i niesienie mu pomocy, oraz działalność patriotyczna wśród Polonii. Przyjęcie statutu - sygn. 1, protokoły posiedzeń - sygn. 2-11, sprawozdanie z pracy placówki - sygn. 12, korespondencja - sygn. 13-14, dokumentacja finansowa sygn. 15-26, listy członków - sygn. 27-28, odznaczenia - sygn. 29, nekrologi zmarłych członków - sygn. 30, działalność charytatywna - sygn. 31, jubileusze placówki - sygn. 32-33, dyplom Związku Przyjaciół przy placówce - sygn. 34, zaproszenia oraz programy - sygn. 35, protokoły posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 36-40, dokumentacja finansowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 41-42, spis członkiń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 43-44, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 45-46. - brak danych -

Amount of archival material

46

46

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.